Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wojciech Sadkowski

Dr Wojciech Sadkowski

Assistant Professor
Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków
wojciech.sadkowski@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo – badawczych :

 • rachunek kosztów jakości
 • rachunkowość zarządcza
 • bankowość korporacyjna
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw
 • upadłość przedsiębiorstw

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy rachunkowości,
 • Rachunkowość,
 • Zaawansowana rachunkowość zarządcza,
 • Zaawansowana analiza finansowa,
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy,
 • Financial accounting,
 • Seminaria licencjackie.

Pełnione funkcje

 • Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania (czerwiec 2017 - wrzesień 2022),
 • Sekretarz komisji rekrutacyjnej SDNS (2021, 2022).

Wymiana kadry akademickiej Erasmus+

 • Universita degli Studi di Udine (2019), 
 • University of West Attica (2019), 
 • Universita degli Studi di Macerata (2018), 
 • Universidad de Malaga (2017), 
 • Universita degli Studi di Perugia (2016). 

Ostatnie publikacje

Książki:

 • W. Sadkowski, P. Jedynak, Quality Management and Accounting in Service Industries. A New Model of Quality Cost Calculation, London : Routledge, 2022, https://doi.org/10.4324/9781003275022

Publikacje w czasopismach recenzowanych:

 • W. Sadkowski, K. Sala, Perception of the quality costs in historical hospitality services : evidence from Poland, Economics and Law. - 2022 vol. 21 no. 1, p. 239-254, https://apcz.umk.pl/EiP/article/view/37351
 • W. Sadkowski, K. Sala, The perception of quality costs and their calculation in the hospitality industry based on the example of the Historic Hotels Association from Poland, [w:] Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 Novembe 2021, Seville, Spain / ed. Soliman Khalid S.. - Seville : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, p. 3192-3202, https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid
 • W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2020, nr 1 (985), s. 103-119, https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2032/1486
 • J. Dybek, W. Sadkowski, A. Sławik, Cost of quality calculation in an innovative strategic industry : evidence from the EU defence sector, [w:] Sustainable economic development andadvancing education excellence in the era of global pandemic : proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain /ed. Soliman Khalid S.. - Norristown : IBIMA, 2020, p. 10602-10612, https://u.pcloud.link/publink/show?code=SIortalK

Monografie naukowe (autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim):

 • W. Sadkowski, K. Sala, Quality costs in historical hospitality services : case study of the Sycamore Manor Hotel, [w:] Contemporary issues in economy : proceedings of the International Conference on Applied Economics : Entrepreneurship and Management / ed. Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona. - Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, 2021, p. 128-136, http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/book/85
 • W. Sadkowski, Rola rachunku kosztów jakości w rachunkowości zarządczej i zarządzaniu jakością przedsiębiorstw usługowych, [w:] Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości. T. 2 / red. Hołda Artur. - Katowice : Wydawnictwo IUS PUBLICUM ; Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2021, s. 125-144, https://play.google.com/books/reader?id=rrhREAAAQBAJ&pg=GBS.PA124&hl=pl&printsec=frontcover
 • W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości jako narzędzie do pomiaru efektywności procesów logistycznych, [w:] Logistyka i transport : wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej / red. Bełch Paulina. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021, s. 31-40.

Pełna lista publikacji

Udział w konferencjach i stażach naukowych

 • 2022 – 81st International Scientific Conference on Economic and Social Development "Green Economy & Sustainable Development", Cakovec, Croatia.
 • 2021 – 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain.
 • 2021 – Integrated reporting and SMEs in the Digital Single Market, University of Bologna.
 • 2020 – 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain.
 • 2020 – Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, UEK w Krakowie, Kraków.
 • 2020 – 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain.
 • 2018 – XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Zarządzanie kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu, Polanica-Zdrój.
 • 2018 – Zjazd Katedr Rachunkowości, UŁ, Łódź.
 • 2018 – Szkoła Letnia Zarządzania, UJ, UE w Katowicach, Krynica-Zdrój.
 • 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych” , UE w Katowicach,  Katowice.
 • 2017 – XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu, Karpacz.
 • 2017 – X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Naukowa oraz III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej. Doświadczenia i perspektywy”, UE w Krakowie, Kraków-Niepołomice​
 • 2016 - XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: ”Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami”, UE we Wrocławiu,  Karpacz.
 • 2016 – 13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych” UP w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych” UP w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – XIII Konferencja Naukowa z cyklu: „Wyzwania Zarządzania Jakością” UE w Krakowie, Kraków.
 • 2016 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”ZMIANY-INNOWACJE-KREATYWNOŚĆ”, AGH w Krakowie oraz UE w Katowicach, Kraków.
 • 2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 • 2012 9.Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego", UP w Krakowie, Kraków.