Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania Jakością

Kierownik

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Pracownicy

Dr hab. Marcin Geryk, prof.UJ - profesor nadzwyczajny

Dr Marek Jarzębiński – adiunkt

Dr Marta Tutko – adiunkt

Dr Sławomir Wyciślak - adiunkt

Przedmiot działalności

Szeroko pojęta analiza współczesnych trendów i koncepcji zarządzania jakością funkcjonujących w podmiotach gospodarczych wybranych sektorów gospodarki (przemysłu i usług).

Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują na zagadnieniach ekonomicznych i humanistycznych w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu. Do zakresu badań należy funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw ale również instytucji sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, szkół wyższych, służby zdrowia). 

Zainteresowania badawcze obejmują analizę działalności podmiotów prywatnych i publicznych w różnych aspektach z uwzględnieniem podejścia projakościowego do kwestii zarządzania.

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunkach ekonomia i zarządzanie:

 • TQM,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie środowiskowe i bhp,
 • zarządzanie kompetencjami, ocena i rozwój pracowników,
 • elementy polityki społecznej,
 • podstawy zarządzania,
 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • ekonomia stosowana,
 • normalizacja wyrobów i systemów zarządzania,
 • organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeń,
 • ubezpieczenia gospodarcze i społeczne,
 • przedsiębiorstwo w UE,

zasady gospodarki rynkowej i organizacji.

W Katedrze prowadzone są seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Oferta dla przedsiębiorstw

1. Warsztaty i seminaria.

Proponujemy warsztaty i seminaria organizowane na zlecenie firm w zakresie zarządzania jakością (lean management, kaizen, zarządzanie procesowe, itp.). Zapewniamy kompleksową obsługę wydarzenia (kadra dydaktyczna, nowoczesne zaplecze dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, catering, przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych).

2. Studia podyplomowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału w studiach podyplomowych Lean Management oraz Lean Office. Studia te mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją lean management. Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia. Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office lub Lean Manufacturing.

3. Komercyjna oferta badań.

Prowadzimy badania naukowe w przedsiębiorstwach, na ich zlecenie, w zakresie: badania satysfakcji pracowników, standaryzacji usług, oceny jakości e-usług, znaczenie stereotypów w ocenie jakości usług, i w innych obszarach związanych z zarządzaniem jakością.