Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

Kierownik

Prof. dr hab. Marta Gancarczyk

Pracownicy

dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ  – profesor uczelni

dr Małgorzata Kutera - adiunkt

dr Mariusz Trojak – adiunkt

dr Wojciech Sadkowski - adiunkt

dr Alicja Szyszko - asystent z doktoratem

Przedmiot działalności

Pracownicy Katedry Finansów i Ekonomii Międzynarodowej prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie finansów, bankowości i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych uwarunkowań i standardów.

​Badania naukowe naszego zespołu koncentrują się na finansach przedsiębiorstw, finansach międzynarodowych, bankowości, rachunkowości i audycie finansowym. Naukowy dorobek obejmuje ponadto studia teoretyczne i badania empiryczne na temat bezpieczeństwa finansowego i cyklów koniunkturalnych w perspektywach krajowej i międzynarodowej, polityce finansowania przedsięwzięć ze środków publicznych, a także globalizacji działalności gospodarczej, w tym m.in. międzynarodowej ekspansji klastrów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wymienione obszary badawcze tworzą podstawę do działalności dydaktycznej i do rozwoju młodych pracowników. Zakres kształcenia obejmuje finanse, bankowość i rachunkowość, problematykę międzynarodowej wymiany handlowej, międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, instytucji międzynarodowych, globalnych kryzysów finansowych i walutowych, globalnego bezpieczeństwa finansowego, międzynarodowej sprawozdawczości finansowej oraz przedsiębiorczości międzynarodowej. W działalności dydaktycznej akcentujemy zdolność absolwenta do pracy na kierowniczych i eksperckich stanowiskach w otoczeniu międzynarodowym oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług finansowych i rachunkowych.

Realizowane przez pracowników przewody doktorskie bądź przewody doktorskie pod ich kierownictwem, obejmują m. in. efektywność interwencji wspierających finansowo banki systemowo ważne w USA i krajach strefy euro, ocenę bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w świetle pokryzysowych regulacji UE, rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie i problematykę branżowych klastrów w globalnych łańcuchach wartości. Studenci III stopnia pod opieką pracowników katedry koncentrują prace naukowe na wynikach finansowych przedsiębiorstw szybko rosnących i nowych technologiach w bankowości.

Biorąc pod uwagę priorytetowe obszary badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, problematyka finansów i ekonomii międzynarodowej prezentuje znaczny potencjał dla interdyscyplinarnych studiów porównawczych w ujęciu międzynarodowym. Wkładem rozwijanych przez nas badań jest m.in. diagnoza, modelowanie i ocena wpływu nowych technologii i umiędzynarodowienia gospodarki przez transformacje przedsiębiorstw i sektorów, z uwagę na sektor finansowy oraz bezpieczeństwo w transakcjach biznesowych.

Projekty i publikacje

Wybrane projekty

2017-2019 - EU Regional and Innovation Policies and peripheral Regions/EURIPER; Erasmus+ Jean Monnet - Projects, 587410-1-2017-1-ES-EPPJMO-PROJECT; kierownik polskiego zespołu - Marta Gancarczyk.

2014-2017 - Proces wzrostu MSP. Integracja podejścia zasobowego i opartego na kosztach transakcyjnych, Narodowe Centrum Nauki, Nr 2013/09/B/HS4/01938; kierownik projektu Marta Gancarczyk.

2017-2019 - Best practices of V4 countries for SMEs Development in Azerbaijan, International Visegrad Fund's Visegrad University Studies Grant, Western Kaspian University, Azerbaijan; ekspert i uczestnik projektu - Marta Gancarczyk.

Współpraca dydaktyczno-badawcza z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A, Biurem Informacji Kredytowej S.A. oraz Związkiem Banków Polskich.

Udział w projekcie zrealizowanym przy wspólpracy z Santander Universidades i BZWBK pt. Ryzyko a Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, kwiecień-maj 2017.

Współpraca dydaktyczna z bankiem UBS (od 2018 r.).

Wybrane publikacje

Accounting manipulations related to financial assets, Kutera M., "Management Sciences", 2018, vol. 23, s. 23-29.

A model of aggresive tax optimization with the use of royalties, Kutera M., "Journal of Economics and Management", 2017, vo. 30(4), s. 85-98.

Enterprise- and industry-level drivers of cluster evolution and their outcomes for clusters in developed and less developed countries, Gancarczyk M., "European Planning Studies" 2015, vol. 23, nr 10, s. 1932-1952.

Models of quality costs calculation and their classification, Sadkowski W., "Organization & Management" 2019, vol. 46, nr 2, s. 117-129.

Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Kutera M., Difin S.A., Warszawa 2016.

Nadzór nas sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym, Łasak P., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Nowa globalna architektura finansowa: w stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Liberska B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich pprzedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce, Sadkowski W., "Przedsiębiorczość -Edukacja", 2013, vol. 9, s. 93-110.

Polish Audit Service Market, Kutera M., [w:] "Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rechunkowości", Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 95-105.

Proactive international strategies of cluster SMEs, Gancarczyk M., Gancarczyk J., "European Management Journal" 2018, vol. 36, nr 1, s. 59-70.

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Kutera M., Difin S.A., Warszawa 2008.

SME supplier upgrading in the cooperation life cycle - evidence from Central and Eastern Europe, Gancarczyk M., Gancarczyk J., "Journal for East European Management Studies", 2016, vol. 21, nr 3, s. 318-351.

Structure and Risks of the Chinese Shadow Banking System: The Next Challenge for the Global Economy, Łasak P., [w:] Gualandri E., Venturelli V., Sclip A., "Frontier Topics in Banking. Investigating New Trends and Recent Developments in the Financial Industry", Palgrave Macmillan, 2019, s. 321-369.

The Financial Implications of China's Belt and Road Initiative. A Route to More Sustainable Economic Growth, Łasak P. van der Linden R. W. H., Palgrave Macmillan, Cham, 2019.

The integrated resource-based and transaction cost approach to the growth process of firms, Gancarczyk M., "Journal for Organizational Change Management" 2016, vol. 29, nr 7, s. 1189-1216.

The interconnectedness between traditional banks, shadow banking and non-performing loans in the Chinese economy, Łasak P., Szyszko A., Pagacz P., "Bank i Kredyt", nr 4/2019, s. 347-374.

The Process of SME Growth. Integrating the Resource-Based and Transaction Cost Approaches, Gancarczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

The regional innovation system and policy in malopolska, Poland, Gancarczyk M., Najda-Janoszka M., Gancarczyk J., [w:] González-López M., Asheim B., "Regions and innovation policies in Europe: learning from the margins", Edward Elgar Publishing 2020.

The role of tax havens in tax avoidance by multinationals, Kutera M., [w:] "Contemporary trends in accounting, finance and financial institutions: proceedings from the International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions (ICAFFI), Springer, 2018, s. 111-121.

Pełny wykaz publikacji pracowników Katedry znajduje się w profilach pracowników.

Dydaktyka

Przedmioty i wykłady w ramach specjalizacji Finanse, bankowość, ubezpieczenia:

Audyt finansowy, Bankowość, Finanse, Finanse międzynarodowe, Finanse przedsiębiorstw, Podstawy finansów, Podstawy rachunkowości, Produkty i usługi bankowe, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Sieć bezpieczeństwa finansowego, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy, Standardy sprawozdawczości finansowej, Systemy bankowe na świecie, seminaria dyplomowe.

Przedmioty i wykłady w ramach specjalizacji Ekonomia międzynarodowa:

Globalizacja, Finanse międzynarodowe, Instytucje międzynarodowe, Kryzysy finansowe i walutowe, Przedsiębiorczość, Rynki finansowe, seminaria dyplomowe.

Przedmioty i wykłady w ramach specjalizacji Business and Finance Management:

Entrepreneurschip, Financial Accounting, Financial and Capital Markets, Global Economic Crises, Master seminar.

Przedmioty i wykłady w ramach innych specjalizacji:

E-entrepreneurship, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, seminaria magisterskie, seminarium doktoranckie.