Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty ds. studenckich

Informacje ogólne

WAŻNE! OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNA REJESTRACJA przed wizytą w sekretariacie za pomocą aplikacji KALENDARZ

Prosimy o zapoznanie się z godzinami przyjęć podanymi poniżej.

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Sekretariaty są czynne dla stron

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 9:30–13:30
piątek  -  dzień wewnętrzny

The secretariat is open to parties

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday in hours: 9:30-13:30
Friday - internal day

Dyżury sekretariatów dla studentów studiów niestacjonarnych

sobota 08:00-12:00 w terminach zgodnych z harmonogramami zjazdów

Osoby pełniące dyżur w sobotę obsługują Studentów wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych.

 

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

e-mail

POKÓJ

TELEFON

(+48) 12

03.06.2023

inż Iga Małysza

iga.malysza@uj.edu.pl

2.329

664-55-52

03.06.2023

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

2.379

664-57-77

17.06.2023

mgr Grzegorz Data

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.329

664-57-71

17.06.2023

inż Iga Małysza

iga.malysza@uj.edu.pl

2.329

664-55-52

24.06.2023

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

2.379

664-57-77

24.06.2023

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

2.379

664-56-80

24.06.2023

mgr Danuta Szafarska

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE GODZIN DYŻURÓW

PLEASE OBSERVE THE DIRECTORS 'HOURS

OBSŁUGA STUDIÓW

SUPPORT FOR STUDIES

STUDIA I STOPNIA - licencjackie

KIERUNEK

 TRYB,   ROK   STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO,

STANOWISKO

E-MAIL

POKÓJ

TELEFON (+48) 12

REZERWACJA

TERMINU

Ekonomia

stacjonarne

1, 2 i 3 rok

lic. Justyna Data

Samodzielny referent

justyna.data@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne

i niestacjonarne

1, 2 i 3 rok

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

Główny specjalista

magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl

2.379

664-56-80

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

stacjonarne

1, 2 i 3 rok

mgr Elżbieta Tyrowicz

Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

niestacjonarne

1, 2 i 3 rok

mgr Katarzyna Bijak

Starszy referent

katarzyna.bijak@uj.edu.pl

2.323

664-55-72

Zarządzanie  międzynarodowe –

podwójny dyplom

stacjonarne

1, 2, 3 i 4 rok

lic. Justyna Data

Samodzielny referent

justyna.data@uj.edu.pl

2.323

664-56-40

 
 

STUDIA II STOPNIA - magisterskie

KIERUNEK

TREYB,

ROK STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO,

STANOWISKO

E-MAIL

POKÓJ

TELEFON (+48) 12

REZERWACJA
TERMINU

Business and Finance Management

stacjonarne  1 rok full-time, 1st year

mgr Grzegorz Data

Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.329

664-57-71

Business and Finance Management

stacjonarne 2 rok

full time, 2nd year

mgr Danuta Szafarska

Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

Ekonomia

stacjonarne

1 i 2 rok

mgr Liliana Mroczkowska

Starszy specjalista

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl 

2.379

664-57-77

Finanse i controlling

stacjonarne

i niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Grzegorz Data

Starszy specjalista

grzegorz.data@uj.edu.pl

2.329

664-57-71

Marketing i logistyka

niestacjonarne

1 i 2 rok

Iwona Mirek

Specjalista

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Rachunkowość

i zarządzanie  finansami

stacjonarne

i niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Liliana Mroczkowska

Starszy specjalista

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl 

2.379

664-57-77

Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

stacjonarne

i niestacjonarne

1 i 2 rok

inż Iga Małysza

Starszy referent

iga.malysza@uj.edu.pl

2.329

664-55-52

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

1 i 2 rok

Iwona Mirek

Specjalista

iwona.mirek@uj.edu.pl

2.323

664-55-71

Zarządzanie zasobami ludzkimi

niestacjonarne

1 i 2 rok

mgr Elżbieta Tyrowicz

Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNEK

TRYB STUDIÓW

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

 

e-mail

 

POKÓJ

TELEFON

(+48) 12

Lean Management 

oraz Lean Office

niestacjonarne

mgr Danuta Szafarska
Specjalista

danuta.szafarska@uj.edu.pl

2.329

664-56-82

 

Public Relations

niestacjonarne

dr Stanisława Jung-Konstanty

Główny specjalista

s.jung-konstanty@uj.edu.pl

3.368

664-55-90

519 347 405

Zarządzanie

zasobami ludzkimi

edycja 2022/2023

niestacjonarne 

mgr Elżbieta Tyrowicz
Główny specjalista

elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl

2.323

664-57-76

Zarządzanie

zasobami ludzkimi

edycja 2023/2024

niestacjonarne 

Ewa Glaudel

Specjalista

ewa.glaudel@uj.edu.pl

2.375

664-57-79