Lean Management oraz Lean Office

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją lean management.

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office  lub Lean Manufacturing.

Organizatorzy opracowali program studiów pozwalający pozyskać słuchaczom  wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z koncepcją lean management. Współorganizatorem studiów Lean Management oraz Lean Office jest firma Lean Action Sp. z o. o. Studia zostały objęte patronatem przez Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network). Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu.

Absolwenci studiów uzyskują:

Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją lean management.

Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Lean oraz lidera zespołów usprawniających Lean w organizacjach (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności).

Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ministerialnym  ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Program studiów

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w  terminie: od 01 czerwca 2020 r. do  wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Wymagania wstępne: Ukończenie studiów I stopnia.
  • Zasady rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Limit przyjęć: Min. 22. słuchaczy. Zakłada się możliwość utworzenia dwóch grup słuchaczy. 
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów, 2 fotografie, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony UJ lub w Instytucie).

Koszt uczestnictwa

 Cena: 5300 PLN

I rata - do 15.10.2020r.

II rata - 15.02.2021r.

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.330
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 56 82
Fax: (12) 664 58 57

E-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl