Lean Management oraz Lean Office

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją Lean Management oraz Lean Six Sigma, które mieszczą się w szeroko definiowanym zarządzaniu procesami (Business Process Management) oraz Continuous Improvement.

Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, chcą zdobyć oraz usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera, facilitatora lean, coach’a i mentora. Kierowane są one do osób, pełniących funkcje menedżerskie, doradcze, specjalistów w organizacjach biznesowych: usługowych i produkcyjnych, organizacjach publicznych oraz pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia).

Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office lub Lean Manufacturing.

Organizatorzy opracowali program studiów pozwalający pozyskać słuchaczom wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesowego zarządzania organizacjami, zgodnie z koncepcją Lean Management i Lean Six Sigma. Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów, w taki sposób, aby przygotować słuchaczy do zintegrowanego wdrażania koncepcji Lean Management i Lean Six Sigma w wymiarze organizacyjnym, technicznym, społecznym w tym mając na uwadze kulturę organizacyjną. Więcej informacji na temat Kultury Lean https://www.lcmq.pl/

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone są w formie konserwatoriów, ćwiczeń, warsztatów oraz gier symulacyjnych zakładających pełną aktywizację studentów. Doświadczona kadra akademicka oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu gwarantują wysoką jakość kształcenia.

Zajęcia prowadzą m.in. przedstawiciele międzynarodowej sieci Lean HE , właściciele firm konsultingowych i doradczych, a także kierownicy działów i specjaliści w zakresie Lean Management oraz Six Sigma (opis sylwetek prowadzących w sekcji "program studiów").

Zajęcia mogą być realizowane w formie zdalnej poprzez platformy m.in. Teams, Pegaz (moodle), Webex, BigBlueBotton.

Spotkanie odbywają się zazwyczaj w jeden weekend w miesiącu.

Absolwenci studiów uzyskują:

Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, facilitatora, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją Lean Management i Lean Six Sigma w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności).

Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) Lean Management i Lean Six Sigma oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy. Słuchacze dodatkowo zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresu twórczego rozwiązywania problemów i Design Thinking. Absolwent zostanie przygotowany do tego aby kompleksowo rozwiązywać problemy w organizacji, przeprowadzić diagnozę, opracować program zmiany, wdrożyć zmianę oraz nieustannie doskonalić system zarządzania w organizacji zgodnie z metodyką Lean Management.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Prowadzący

- Wprowadzenie do Zarządzania Jakością

- Zarządzanie ludźmi w koncepcjach projakościowych

Prof. dr hab. Marek Bugdol, Kierownik studiów

- Wprowadzenie do Lean Management

- Kształtowanie kultury Lean

Dr  Justyna Maciąg

- Zarządzanie zmianą i motywowanie pracowników do zmian

Prof. dr hab. Jerzy Rosiński

- Kaizen

- Kreatywne rozwiązywanie problemów  - Problem Solving NOWOŚĆ

Dr  Marta Tutko

- Zarządzanie procesami

Dr  Natalia Dudzińska-Korczak

- Gra symulacyjna Lean factory

Mgr Anna Strojny-Madej

- Design Thinking NOWOŚĆ

Dr  Mateusz Lewandowski

- Mapowanie strumienia wartości i mierniki procesów w biurze

Mgr Dawid Żabiński

- Metody i narzędzia Lean Management w biurze i usługach

Dr Iwona Burka

- Six Sigma w biurze i usługach NOWOŚĆ

Mgr inż. Zuzanna Pamuła

- Automatyzacja procesów biurowych

Mgr Dominik Jaskulski

- Mapowanie strumienia wartości i mierniki procesów w firmach produkcyjnych

Mgr Michał Wolak

- Metody i narzędzia Lean Management w produkcji

Dr  Monika Kiec

- Six Sigma w produkcji NOWOŚĆ

Mgr Magda Fular

- Przezbrajanie i dostępność maszyn

Mgr Monika Bednarska-Łupińska

Seminarium

Prof. dr hab. Marek Bugdol

Dr Marta Tutko

Dr Justyna Maciąg

Szczegółowe info i biogramy wykładowców znajdą Państwo TUTAJ.

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w  terminie: od 01 czerwca 2021 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Wymagania wstępne: Ukończenie studiów I stopnia.
  • Zasady rekrutacji: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Limit przyjęć: Min. 22. słuchaczy. Zakłada się możliwość utworzenia dwóch grup słuchaczy. 
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów, 2 fotografie, kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony UJ lub w Instytucie).
  • Rekrutacja: zapisy na studia obywają się za pośrednictwem portalu IRK UJ.

Koszt uczestnictwa

Cena: 5300 PLN

I rata - do 15.10.2021r.

II rata - 15.02.2022r.

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.329
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 56 82

E-mail: danuta.szafarska@uj.edu.pl