Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Terminy zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku
 • Letni: od 25 lutego do 30 września 2022 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 1 października do 22 grudnia 2021 roku
 • od 3 do 28 stycznia 2022 roku
 • od 25 lutego do 14 kwietnia 2022 roku
 • od 20 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia do 11 lutego 2022 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 19 do 24 lutego 2022 roku
 • Letnia: ood 17 do 30 czerwca 2022 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 do 15 września 2022 roku                         

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 do 18 lutego 2022 roku
 • Przerwa świąteczna: od 15 do 19 kwietnia 2022 roku
 • Przerwa wakacyjna: ood 1 lipca do 30 września 2022 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 12 listopada 2021 roku
 • 2 maja 2022 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.