Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Terminy zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku
Dzieli się na dwa semestry:

 • Zimowy: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
 • Letni: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
 • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
 • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
 • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
 • Letnia: od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
 • Przerwa semestralna: od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
 • Przerwa świąteczna: od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2021 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022..

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.