Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

     zwykła: od 15.06.2020 r. do 29.06.2020 r.         

    poprawkowa: od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.

WYKŁADOWCA

POKÓJ

TELEFON

DYŻUR W SESJI PODSTAWOWEJ

DYŻUR W SESJI POPRAWKOWEJ

Prof. dr hab. Marek Bugdol

2.320

664-57-78

17.06.2020
11:00-12:00

MS Teams

09.09.2020
11:00-12:00

MS Teams

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

2.319

664-57-80

indywidualny kontakt mailowy indywidualny kontakt mailowy

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

2.314

664-57-49

15.06.2020
09:45-10:30

MS Teams

02.09.2020
09:45-10:30

MS Teams

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

2.320

664-57-67

indywidualny kontakt mailowy indywidualny kontakt mailowy

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

2.342

664-57-65

19.06.2020
12:30-13:30

20.06.2020
11:00-12:00

MS Teams

02 i 05.09.2020
09:00-10:00

MS Teams

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

2.315

664-58-11

16 i 21.06.2020
12:00-13:00

MS Teams

01 i 05.09.2020
12:00-13:00

MS Teams

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

2.338

664-58-47

28.06.2020
11:00-12:00

tel. stacjonarny

 

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

2.321

664-56-70

25.06.2020
10:00

Outlookweb

07.09.2020
10:00

Outlookweb

Dr hab. inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ

2.369

664 57 96

15 i 25.06.2020
16:00-17:30

21.06.2020
12:00-13:30

MS Teams

12.09.2020
19:00-20:30

14 i 15.09.2020
16:00-17:30

MS Teams

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof UJ

2.373

664-57-41

15 i 20.06.2020
16:00-17:00

MS Teams

03 i 05.09.2020
16:00-17:00

MS Teams

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

2.339

664-57-81

28.06.2020
11:00-12:00

tel. stacjonarny

13.09.2020
11:00-12:00

tel. stacjonarny

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

2.367

664-57-93

18 i 25.06.2020
14:00-14:45

20.06.2020
13:00-13:45

https://uj.webex.com/meet/barbara.fryzel 

04 i 11.09.2020
14:00-14:45

12.09.2020
13:00-13:45

https://uj.webex.com/meet/barbara.fryzel 

Dr hab. Marta Gancarczyk prof. UJ

2.340

664-56-69

15.06.2020
10:00-11:30

MS Teams

14.09.2020
09:00-10:30

MS Teams

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

2.341

664-56-95

19.06.2020
14:00-15:00

20.06.2020
13:00-14:00

MS Teams

04.09.2020
14:00-15:00

05.09.2020
11:00-12:00

MS Teams

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

2.347

664-57-62

17 i 24.06.2020
19:00-20:00

27 i 28.06.2020
16:00-17:00

MS Teams

03 i 10.09.2020
19:00-20:00

04 i 05.09.2020
17:00-18:00

MS Teams

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

2.350

664-57-63

indywidualny kontakt mailowy indywidualny kontakt mailowy

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

2.364

664-57-58

15.06.2020
11:15-12:00

20.06.2020
14:15-15:00

Pegaz

12.09.2020
13:15-14:00

14.09.2020
11:15-12:00

Pegaz

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
Dyrektor Instytutu

2.377

664-55-75

20.06.2020
09:00-10:00

MS Teams

09.09.2020
09:00-10:00

MS Teams

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof UJ

2.374

664-57-91

17 i 20.06.2020

11:00-12:00

MS Teams

02.09.2020
11:00-12:00

05.09.2020
09:00-10:00

MS Teams

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

2.380

664-55-76

16.06.2020
17:30-19:00

MS Teams

01.09.2020
16:00-17:30

MS Teams

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

2.354

664-57-94

15.06.2020
09:00-10:00

20.06.2020
11:00-12:00

MS Teams

09.09.2020
11:00-12:00

12.09.2020
10:30-11:30

MS Teams

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

2.372

664-57-95

16 i 23.06.2020
08:00-09:30

MS Teams

08 i 15.09.2020
08:00-09:30

MS Teams
Dr hab. Piotr Łasak 2.360 664-57-83

15.06.2020
17:30-18:30

MS Teams

02.09.2020
17:30-18:30

MS Teams

Dr Michał Baran

2.346

664-57-85

15.06.2020
16:00-17:15

e-mail

01.09.2020
16:00-17:15

e-mail

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

2.344

664-56-64

20 i 22.06.2020
12:30-13:30

MS Teams

11 i 12.09.2020
12:30-13:30

MS Teams

Dr Natalia Dudzińska-Korczak

2.336

664-57-59

18.06.2020
16:00-17:00

Skype

04.09.2020
13:00-14:00

Skype

Dr Paweł Dykas

2.363

664-57-90

19.06.2020
17:00-18:00

MS Teams oraz e-mail

04.09.2020
17:00-18:00

MS Teams oraz e-mail

Dr Anna Maria Dyląg

2.383

664-57-84

16 i 21..06.2020
09:45-10:30

MS Teams

06 i 08.09.2020
12:00-13:00

MS Teams

Dr Katarzyna Filipowicz

2.371

664-57-87

przebywa na urlopie

Dr Maciej Grodzicki

2.363

664-57-22

17.06.2020
10:00-11:00

MS Teams

09.09.2020
10:00-11:00

MS Teams

Dr Marek Jarzębiński

2.333

664-57-86

19 i 22.06.2020
12:00-13:30

e-mail

04 i 07.09.2020
12:00-13:30

e-mail

Dr Magdalena Jaworek

2.383

664-57-84

   

Dr Monika Jedynak

2.382

664-57-74

15 i 20.06.2020
10:45-11:45

MS Teams

02 i 05.09.2020
10:45-11:45

MS Teams

Dr Janina Klima

2.366

664-57-64

16.06.2020
11:30-12:30

tel. stacjonarny

05.09.2020
11:00-12:00

tel. stacjonarny

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

2.381

664-55-73

15.06.2020
17:00-18:00

MS Teams

01.09.2020
17:00-18:00

MS Teams

Dr Aneta Kuźniarska

2.322

664-57-73

19.06.2020
08:00-09:00

20.06.2020
14:00-15:00

MS Teams

10.09.2020
08:00-09:00

15.09.2020
14:00-15:00

MS Teams

Dr Aneta Lipińska

2.344

664-56-64

17 i 21.06.2020
10:00-11:00

MS Teams

03 i 05.09.2020
10:00-11:00

MS Teams

Dr Judyta Lubacha

2.231

664-56-70

16.06.2020
10:30-12:30

MS Teams

15.09.2020
10:30-12:30

MS Teams

Dr Zofia Łapniewska

2.335

664-57-22

19.06.2020
12:15-13:15

MS Teams

11.09.2020
12:15-13:15

MS Teams

Dr Zofia Łącała

2.348

664-57-82

20.06.2020
16:00-18:00

MS Teams

12.09.2020
16:00-18:00

MS Teams

Dr Karolina Mania

2.322

664-57-73

18.06.2020
12:00-14:00

20.06.2020
15:00-16:00

MS Teams

11.09.2020
16:00-18:00

12.09.2020
15:00-16:00

MS Teams

Dr Aleksander Marcinkowski

2.370

664-57-89

15.06.2020
08:00-12:00

e-mail

02.09.2020
08:00-12:00

e-mail

Dr inż. Tomasz Sierotowicz

2.317

664-58-12

indywidualny 
po uprzednim kontakcie mailowym
indywidualny 
po uprzednim kontakcie mailowym

Dr Anna Sławik

2.316

664-58-37

17.06.2020
11:00-12:00

MS Teams

02.09.2020
11:00-12:00

MS Teams

Dr Magdalena Maria Stuss

2.368

664-57-92

22 i 27.06.2020
09:00-10:00

MS Teams

02 i 05.09.2020
09:00-10:00

MS Teams

Dr Robert Syrek

2.371

664-57-87

20 i 22.06.2020
11:15-12:15

MS Teams

05 i 07.09.2020
11:15-12:15

MS Teams

Dr Maciej Teczke

2.365

664-57-61

indywidualny kontakt mailowy

05.09.2020
09:00-10:00

MS Teams

Dr Mariusz Trojak

2.355

664-57-70

16.06.2020
15:00-16:00

MS Teams

02.09.2020
14:00-15:00

MS Teams

Dr Marta Tutko

2.332

664-57-72

17.06.2020
14:30-16:00

24.06.2020
09:30-11:00

28.06.2020
11:30-13:00

MS Teams

03.09.2020
11:00-12:30

MS Teams

Dr Sławomir Wyciślak

2.365

664-57-61

środa   18:00-19:00

MS Teams

środa   18:00-19:00

MS Teams

Mgr Sylwia Bąk

2.316

664-58-37

15.06.2020
09:00-10:00

21.06.2020
11:00-12:00

MS Teams

01.09.2020
10:00-11:00

05.09.2020
14:30-15:30

MS Teams

Mgr Joanna Bohatkiewicz

2.335

664-57-22

15.06.2020
17:00-18:00

MS Teams

01.09.2020
17:00-18:00

MS Teams

Mgr Ewa Kubala

2.363

664-57-90

18.06.2020
10:00-11:00

MS Teams

10.09.2020
10:00-11:00

MS Teams

Mgr Wojciech Sadkowski

2.316

664-58-37

19 i 20.06.2020
08:00-09:00

MS Teams

11 i 12.09.2020
08:00-09:00

MS Teams

Mgr Jurand Skrzypek

2.335

664-57-22

19.06.2020
17:00-18:00

Skype: jurand.skrzypek

04.09.2020
12:00-13:00

Skype: jurand.skrzypek

Mgr Alicja Szyszko

2.360

664-57-66

20.06.2020
08:00-09:00

MS Teams

05.09.2020
08:00-09:00

MS Teams