Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

dyżur obowiązuje od 02.10.2020 r. do 28.01.2021 r.

WYKŁADOWCA

POKÓJ

TELEFON

 TERMIN DYŻURU

Prof. dr hab. Marek Bugdol

2.320

664-57-78

 

Prof. dr hab. Wojciech Czakon

2.319

664-57-80

 

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

2.314

664-57-49

 

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

2.320

664-57-67

 

Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

2.342

664-57-65

 

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

2.315

664-58-11

 

Prof. dr hab. Tomasz Tokarski

2.338

664-58-47

 

Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

2.321

664-56-70

 

Dr hab. inż.  Krzysztof Berbeka, prof. UJ

2.369

664 57 96

 

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof UJ

2.373

664-57-41

 

Dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

2.339

664-57-81

 

Dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

2.367

664-57-93

 

Dr hab. Marta Gancarczyk prof. UJ

2.340

664-56-69

 

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ

2.341

664-56-95

 

Dr hab. Jan Franciszek Jacko, prof. UJ

2.347

664-57-62


- aktualizacje terminów: link

Dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ

2.350

664-57-63

 

Dr hab. Czesław Noworol, prof. UJ

2.364

664-57-58

 

Dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
Dyrektor Instytutu

2.377

664-55-75

 

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof UJ

2.374

664-57-91

 

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Zarządzanie

2.380

664-55-76

 

Dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

2.354

664-57-94

      

Dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

2.372

664-57-95

 

Dr hab. Piotr Łasak

2.360 664-57-83  

Dr Michał Baran

2.346

664-57-85

 

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

2.344

664-56-64

 

Dr Natalia Dudzińska-Korczak

2.336

664-57-59

 

Dr Paweł Dykas

2.363

664-57-90

 

Dr Anna Maria Dyląg

2.383

664-57-84

 

Dr Katarzyna Filipowicz

2.371

664-57-87

urlop macierzyński

Dr Maciej Grodzicki

2.363

664-57-22

 

Dr Marek Jarzębiński

2.333

664-57-86

 

Dr Magdalena Jaworek

2.383

664-57-84

 

Dr Monika Jedynak

2.382

664-57-74

 

Dr Janina Klima

2.366

664-57-64

 

Dr Małgorzata Kutera
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku Ekonomia

2.381

664-55-73

 

Dr Aneta Kuźniarska

2.322

664-57-73

 

Dr Aneta Lipińska

2.344

664-56-64

 

Dr Judyta Lubacha

2.231

664-56-70

 

Dr Zofia Łapniewska

2.335

664-57-22

 

Dr Zofia Łącała

2.348

 664-57-82

 

Dr Karolina Mania

2.322

664-57-73

 

Dr Aleksander Marcinkowski

2.370

664-57-89

 

Dr inż. Tomasz Sierotowicz

2.317

664-58-12

 

Dr Anna Sławik

2.316

664-58-37

 

Dr Magdalena Maria Stuss

2.368

664-57-92

 

Dr Robert Syrek

2.371

664-57-87

 

Dr Maciej Teczke

2.365

664-57-61

 

Dr Mariusz Trojak

2.355

664-57-70

 

Dr Marta Tutko

2.332

664-57-72

 

Dr Sławomir Wyciślak

2.365

664-57-61

 

Mgr Sylwia Bąk

2.316

664-58-37  

Mgr Joanna Bohatkiewicz

2.335

664-57-22

 

Mgr Ewa Kubala

2.363

664-57-90

 

Mgr Wojciech Sadkowski

2.316

664-58-37

 

Mgr Jurand Skrzypek

2.335

664-57-22

 

Mgr Alicja Szyszko

2.360

664-57-66