Pomoc materialna dla studentów

Informacje o pomocy materialnej dla studentów UJ

Akty prawne dla studentów UJ

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Oświadczenie studenta o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców