Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Wojciech Sadkowski

Dr Wojciech Sadkowski

MA, Assistant
Department of Finance and International Economics

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.316, 30-348 Kraków
wojciech.sadkowski@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

Polska wersja strony pracownika

Scientific activity

 • quality costs calculation
 • managerial accounting
 • corporate banking
 • the sector of small and medium-sized enterprises
 • bankruptcy of enterprises

Didactic activity

 • Financial Accounting
 • Management Accounting
 • Reporting and financial analysis of the company

Publications

Publications in peer-reviewed journals:

 1. W. Sadkowski, Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce, [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 9, Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Nowa Era w Warszawie & Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Warszawa- Kraków 2013, s. 93-110, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1313
 2. W. Sadkowski, Przegląd dotychczasowych modeli rachunku kosztów jakości, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 442, Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 388-398, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35253&from=publication
 3. W. Sadkowski, Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2017, s. 97-107, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3420/3029
 4. W. Sadkowski, B. Kołodziejczuk, Przegląd klasyfikacji kosztów jakości – ujęcie teoretyczne, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 472, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 364-375, http://direct.dbc.wroc.pl/publication/42024
 5. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach – ewolucja, wdrożenie, zadania,  [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 13, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,  Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, s. 205-215, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.13.15/pdf
 6. W. Sadkowski, Propozycja modelu struktury kosztów jakości i jego implementacji w przedsiębiorstwach usługowych – studium teoretyczne, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 333/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 200-214, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_333/16.pdf
 7. W. Sadkowski, Przegląd wybranej problematyki działalności usługowej, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(1), Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2018, s. 7-19, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.321.1/pdf_1
 8. W. Sadkowski, Ewidencja kosztów jakości na kontach zespołu 4 i 5 w przedsiębiorstwie usługowym – studium przypadku,  [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Nr 30, Zarządzanie,  Brzozowska A. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 238-248, http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf
 9. W. Sadkowski, Propozycja ujęcia struktury kosztów jakości procesów podstawowych przedsiębiorstw usługowych w układzie kalkulacyjnym kosztów, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 514, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 389-403, http://www.dbc.wroc.pl/Content/47540/Sadkowski_Propozycja_Ujecia_Struktury_Kosztow_Jakosci_2018.pdf
 10. W. Sadkowski, Model procesowego budżetu kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 522, System rachunkowości organizacji – problemy pomiaru i prezentacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s.155-167, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=57480
 11. W. Sadkowski, Wybrane modele rachunku kosztów jakości i ich zastosowanie,  [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja Nr 14, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości,  Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s. 221-233.
 12. W. Sadkowski, Koszty jakości w ujęciu definicyjnym, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 33(1), Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2019, s.80-88, http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.331.6/4491
 13. W. Sadkowski, Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości, [w:] Problemy Jakości, Nr 3/2019, s. 15-20, http://sigma-not.pl/publikacja-119281-przeglad-dotychczasowych-zastosowa%C5%84-modeli-rachunku-koszt%C3%B3w-jako%C5%9Bci-problemy-jakosci-2019-3.html
 14. W. Sadkowski, Models of quality costs calculation and their classification, [w:] Organization & Management, No. 2(46)/2019, s. 117-129, http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2019/08/Sadkowski.pdf
 15. W. Sadkowski, Przegląd wybranych metod pomiaru jakości usług [w:] Problemy Jakości, Nr 6/2020, s. 11-16, https://sigma-not.pl/publikacja-126841-2020-6.html
 16. W. Sadkowski, The use of artificial intelligence in identifying the quality costs in service companies, [w:] Education excellence and innovation management : a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges : proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, Soliman K.S. (red.), International Business Information Management Association, Norristown, Pa 2020, s. 11549-11554,  https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7#folder=6329211399&tpl=publicfoldergrid 

 

Scientific monographs (authorship of a chapter in a scientific monograph in Polish):

 1. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości jako innowacja organizacyjna w przedsiębiorstwie, [w:] Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Dacko-Pikiewicz Z., Marakova V., Niestrój R. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 73-82.
 2. W. Sadkowski, Przegląd definicji kosztów jakości – postrzeganie i rozumienie kosztów jakości, [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków 2016, s. 245-250.
 3. W. Sadkowski, System zarządzania jakością dla przedsiębiorstw usługowych – Studium teoretyczne, [w:] Wybrane aspekty zarządzania jakością, Salerno-Kochan M. (red.), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków 2017, s. 203-209.
 4. W. Sadkowski, Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, [w:] Zmiany – innowacje - kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, Buk H., Wartini-Twardowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s.80-91. 
 5. P. Jedynak, W. Sadkowski, Ewolucja i znaczenie rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach, [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, Sikora T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017, s. 49-55.
 6. P. Jedynak, W. Sadkowski, Propozycja ramowego modelu rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-społecznej, Sikora T. (red.), Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2017, s. 57-67.
 7. W. Sadkowski, Rachunek kosztów jakości jako narzędzie efektywnego zarządzania kosztami jakości w sektorze energetycznym, [w:] Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych, Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, s. 395-401.
 8. W. Sadkowski, Determinanty struktury kosztów jakości w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu, Luty Z., Krasiński M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 72-82.
 9. W. Sadkowski, Analiza i ocena skali wdrażania certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 w przedsiębiorstwach, [w:] Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś B.J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 163-173.

Functions

Academic Coordinator of Erasmus +