Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Monika Jedynak, prof. UJ

Dr hab. Monika Jedynak, prof. UJ

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Profesor uczelni
Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.382, 30-348 Kraków
monika.jedynak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 74

Działalność naukowa

 • Społecznie odpowiedzialna współpraca z dostawcami
 • Tożsamość cyfrowa organizacji
 • Transformacja cyfrowa organizacji
 • Zrównoważony rozwój

Projekty badawcze

OPUS19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji – wykonawca w projekcie

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie logistyką,
 • Logistyka,
 • Marketing w handlu i usługach,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Zarządzanie relacjami z klientami.

Wybrane publikacje

 1. Jedynak, M., Czakon, W., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2021). Digital transformation of organizations: what do we know and where to go next? Journal of Organizational Change Management, 34(3), 629–652. https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2020-0336
 2. Jedynak, M. (2020). Social media and CSR – systematic literature review. Zarządzanie Mediami, 8(3), 219–241. https://doi.org/10.4467/23540214zm.20.033.12051
 3. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2020). Sustainable development of suppliers – a systematic review of the literature. In Contemporary organisation and management. Challenges and trends (pp. 221–239). https://doi.org/10.18778/8220-333-2.13
 4. Jedynak, M., & Kuźniarska, A. (2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, I(1/2019).
 5. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Nau, 49–67.
 6. Jedynak, M. (2018). Systematic Review of The Literature on Supplier Code of Conduct. International Journal of Contemporary Management, 3, 153–171. https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.029.9625
 7. Jedynak, M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers. International Journal of Contemporary Management, 17(1). https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.004.8383
 8. Jedynak, M. (2017). Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań standardu ISO 9001: 2015: perspektywa współpracy z dostawcami. In Nowa jakość zarządzania (pp. 135–144). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Jedynak, M. (2015). Specyfika relacji z dostawcami w systemach zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 375(376). https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.12