Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Monika Jedynak

Dr hab. Monika Jedynak

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.382, 30-348 Kraków
monika.jedynak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 74

Działalność naukowa

 • Społecznie odpowiedzialna współpraca z dostawcami
 • Tożsamość cyfrowa organizacji
 • Transformacja cyfrowa organizacji
 • Zrównoważony rozwój

Projekty badawcze

OPUS19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji – wykonawca w projekcie

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie logistyką,
 • Logistyka,
 • Marketing w handlu i usługach,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Zarządzanie relacjami z klientami.

Wybrane publikacje

 1. Jedynak, M., Czakon, W., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2021). Digital transformation of organizations: what do we know and where to go next? Journal of Organizational Change Management, 34(3), 629–652. https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2020-0336
 2. Jedynak, M. (2020). Social media and CSR – systematic literature review. Zarządzanie Mediami, 8(3), 219–241. https://doi.org/10.4467/23540214zm.20.033.12051
 3. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2020). Sustainable development of suppliers – a systematic review of the literature. In Contemporary organisation and management. Challenges and trends (pp. 221–239). https://doi.org/10.18778/8220-333-2.13
 4. Jedynak, M., & Kuźniarska, A. (2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises. Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, I(1/2019).
 5. Jedynak, M., Kuźniarska, A., & Mania, K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Nau, 49–67.
 6. Jedynak, M. (2018). Systematic Review of The Literature on Supplier Code of Conduct. International Journal of Contemporary Management, 3, 153–171. https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.029.9625
 7. Jedynak, M. (2018). The Use of Action Research in Diagnosing and Improving Cooperation Between an Enterprise and Its Suppliers. International Journal of Contemporary Management, 17(1). https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.004.8383
 8. Jedynak, M. (2017). Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań standardu ISO 9001: 2015: perspektywa współpracy z dostawcami. In Nowa jakość zarządzania (pp. 135–144). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Jedynak, M. (2015). Specyfika relacji z dostawcami w systemach zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 375(376). https://doi.org/10.15611/pn.2015.376.12