Dr Maciej Teczke

Adiunkt

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo – badawcze:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Elastyczność organizacji 
 • Zasoby w organizacji

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Czasem i Zmianami
 • Rynek Usług Logistycznych
 • Zachowania Organizacyjne
 • Trening Asertywności

Publikacje

 1. Teczke M., Patkaniowski M., "World Financial Crisis. Genesis and Progress in Selected European Union Countries", Critical Issies in Global Business: Lessons From the Past, Contemporary Concerns and Future Trends edited by: E. Kaynak, T.D. Harcar, International Management Development Research Yearbook, 2010, s. 354-360 ISBN 1-888624-09-4
 2. Teczke M., "Charakterystyka wybranych metod pomiaru zasobów niematerialnych", "Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania" Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Jedynaka Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 125-134 ISBN 978-83-233-302-9
 3. Teczke M., Teczke M., "Coopetition in international business - new style joint venture example" Sankt Petersburg 2011
 4. Teczke M., "Role of strategy in shaping the flexibility of resources in small and medium entrepreneurships"  Hetesi E. – Vas Zs. (eds) 2015: New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing. University of Szeged, Doctoral School in Economics, Szeged. (ISBN 978-963-306-385-9)
 5. Jedynak P., Teczke M., „Risk perception in small and medium entreprises” Quality and risk in conditions of changing business environment. Katedra Zarządzania jakością i wiedzą, wydział ekonomiczny UMCS Lublin 2015, s. 25-35
 6. Jedynak P., Teczke M., „Flexibility of human resources in small and medium enterprises” Quality and risk in conditions of changing business environment. Katedra Zarządzania jakością i wiedzą, wydział ekonomiczny UMCS Lublin 2015, s. 89-97

Kontakt

dr Maciej Teczke

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
Pokój
2.365
Telefon
+48 12 664-57-61
Mail
USOSweb