Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Jurand Skrzypek

Mgr Jurand Skrzypek

Asystent
Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
jurand.skrzypek@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

Działalność naukowa

 • Analiza input-output;
 • Wielosektorowe modele makroekonomiczne;
 • Modelowanie systemów energetycznych;
 • Energochłonność i emisyjność sektorów gospodarki;
 • Efektywność energetyczna;
 • Transformacja niskoemisyjna polskiej gospodarki;
 • Procesy konwergencji/dywergencji regionalnej;
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego.

Działalność dydaktyczna

 • Rachunek prawdopodobieństwa;
 • Statystyka opisowa;
 • Statistics (konwersatorium realizowane w języku angielskim);
 • Mikroekonomia (w ujęciu matematycznym);
 • Makroekonomia (w ujęciu matematycznym);
 • Podstawy finansów.

Pełnione funkcje

Sekretarz naukowy czasopisma Acta Universitatis Lodziensis „Folia Oeconomica” (ISSN 0208-6018)

Redaktor witryny Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.

Publikacje

Publikacje samodzielne    

 1. Skrzypek J. (2013), Regulacje pokryzysowe na zachodnich rynkach instrumentów pochodnych i ich konsekwencje dla Polski, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom LXXXIX, s. 335-350.
 2. Skrzypek J. (2017), Projections of primary energy use in Poland by 2030 [w:] D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 124-141.
 3. Skrzypek J. (2018), Analiza energochłonności i emisyjności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996-2015, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 6(9), s. 78-103, DOI: 10.18559/SOEP.2018.9.5

Publikacje współautorskie

 1. Skrzypek J., Trojak M. (2014), Pomiar efektywności banków w Polsce z wykorzystaniem stochastycznej analizy granicznej, „Folia Oeconomica”, Vol. 3, Nr 303, s. 201-216.
 2. Skrzypek J., Trojak M. (2014), Analiza porównawcza efektywności banków przy wykorzystaniu modelu granicznego kosztów w wybranych krajach europejskich, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11, s. 30-47.
 3. Skrzypek J., Trojak M. (2015), Konwergencja na rynku bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście efektywności kosztowej banków, „Studia  Prawno-Ekonomiczne”, tom XCIV, s. 381-397.
 4. Plich M., Skrzypek J. (2016), Trendy energochłonności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996—2012, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, s. 16-38.
 5. Pastuszka S., Skrzypek J. (2017), Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich?, „Gospodarka Narodowa”, 2 (288), s.101-130.
 6. Plich M., Skrzypek J. (2017), Wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych w modelowaniu krajowych systemów ekonomicznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Tom CV, s. 311-339
 7. Pastuszka S., Skrzypek J. (2018), Regionalne zró­żnicowanie poziomu PKB w Niemczech, "Modern Management Review", Tom 25, s. 191-211.
 8. Dykas P., Skrzypek J. (2020), Otoczenie społeczno-ekonomiczne Krakowa i województwa małopolskiego, [w:] S. Roszkowska, M. Trojak (red.), Absolwenci i studenci UJ na rynku pracy. Stan i perspektywy rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9-36.
 9. Grodzicki M.J., Skrzypek J. (2020), Cost-competitiveness and structural change in value chains–vertically-integrated analysis of the European automotive sector, "Structural Change and Economic Dynamics", Vol. 55, s. 276-287.