Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Sławik

Asystent z doktoratem
Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.316, 30-348 Kraków
anna.slawik@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • zarządzanie strategiczne: zarządzanie interesariuszami, modele tworzenia wartości, strategie marketingowe, restrukturyzacja rozwojowa, narzędzia controllingu strategicznego;
 • komunikacja korporacyjna: komunikowanie zmian i dużych projektów, budowanie relacji z interesariuszami, e-commerce;
 • zarządzanie wartością: determinanty wyceny przedsiębiorstw;
 • zarządzanie produkcją: lean manufacturing;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • raportowanie danych pozafinansowych.

Działalność dydaktyczna

 • Rachunkowość zarządcza, 
 • Management Accounting,
 • Controlling operacyjny,
 • Diagnoza ekonomiczna, 
 • Seminaria licencjackie i magisterskie.

Pozostałe obszary dydaktyczne: podstawy zarzadzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, koncepcje zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, marketing międzynarodowy.

Projekty badawcze

Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wpływu M&A na wartość przedsiębiorstw – w kontekście globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych krajów UE.

Publikacje

 1. Anna Sławik, The retrospective description of the restructuring of the steel industry in Poland in terms of competing in the global sector, [in:] The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment. Processes – Structures – Concepts, ed. by R. Borowiecki, J. Kaczmarek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017.
 2. Anna Sławik, Identyfikacja interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym w warunkach współczesnych zjawisk kryzysowych, praca doktorska, promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Kraków 2012.
 3. Anna Sławik, Asymetria instytucjonalna barierą wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw sektora przetwórstwa stalowego w Polsce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 4. Anna Sławik, Praktyka zarządzania bezpieczeństwem informacji w grupie kapitałowej branży przetwórstwa stali w Polsce, [w:] Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego, red. n. R. Borowiecki, J. Czekaj, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2011.
 5. Andrzej Matczewski, Anna Sławik, Holistyczne podejście do zarządzania komunikacją korporacyjną, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, tom I.
 6. Anna Sławik, Lobbing jako element strategii przedsiębiorstw proaktywnie oddziałujących na otoczenie, nastawionych na rozwój i innowacyjność, [w:] Przedsiębiorczość. Rozwój. Zarządzanie, red. R. Barcik, G. Biesok, M. Jakubiec, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 2010.
 7. Anna Sławik, Lobbing w strategiach przedsiębiorstw. Pięć ciekawych analiz przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.