Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Dyląg

Dr Anna Dyląg

Adiunkt
Zakład Negocjacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.380, 30-348 Kraków
a.dylag@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664-57-84

Działalność naukowa

 • Psychologia pracy i organizacji
 • Funkcjonowanie zespołów
 • Przywództwo
 • Współpraca i zaangażowanie zawodowe
 • Negatywne zjawiska związane z pracą (stres, wypalenie, pracoholizm)

Działalność dydaktyczna

 • Psychologiczne koncepcje człowieka
 • Komunikacja społeczna
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Treningi kompetencji miękkich w zarządzaniu (asertywność, kreatywność, radzenie sobie ze stresem)

Pełnione funkcje

 • Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych dla kierunku zarządzanie w latach 2008-2016
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Organizacji

Publikacje

 • „The Polish Adaptation of the short form of the Dutch Work Addiction Scale" (współautor) w: Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (red. T. Marek, W. Karwowski, J. Kantola), Taylor & Francis, London, New York (w druku).
 • „Zarządzanie zmianą w warunkach integracji przedsiębiorstw po połączeniu" (współautor) w: Fuzje, przejęcia… Wybrane aspekty integracji (red. A.Herdan), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • „Zarządzanie konfliktem w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu" (współautor) w: Fuzje, przejęcia… Wybrane aspekty integracji (red. A.Herdan), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • „SYMLOG in ergonomics" (współautor) w: International Encyclopedia of Ergonomics & Human Factors, (red. W. Karwowski), Taylor& Francis: London, 2006, vol. 3.
 • „Psychometric properties of a Polish version of the Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) in a group of Information and Communication Technology Specialists (ICT)" [w tłum.: Badania nad własnościami psychometrycznymi polskiej wersji kwestionariusza Wypalenia Zawodowego – Wersja Ogólna (MBI-GS) w grupie informatyków], (współautor) w: Ergonomia – International Journal of Ergonomics and Human Factors (IJE&HF), 2006, Vol. 28.
 • "Niezbędnik dla uczestników sporów, czyli jak żyć w świecie konfliktów" (współautor i redaktor wydania) w: Podręcznik Rozwiązywania Konfliktów (red. M. Deutsch, P. Coleman), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • "First Application in Poland" w: Analysis of Social Interaction Systems – SYMLOG Research and Applications, (red. A.P. Hare, E. Sjovold, H.G. Baker, J. Powers), University Press of America 2005.
 • „Audyt personalny w przedsiębiorstwie" w: Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red. P. Jedynak), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 • „Stres – towarzysz życia", Encyklopedia „Człowiek i psychologia", Wyd. Park, 2004.
 • „Praca - kariera – wypalenie zawodowe" , Encyklopedia „Człowiek i psychologia", Wyd. Park, 2004.
 • „Work related upper limb disorders (WRULD) in hospital medical secretaries and administrative staff: a survey of associated psychosocial factors" Dylag, A., Cox, T., Griffiths, A., Irving, K. (w tłum. Odkomputerowe uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe w grupie pracowników administracji w sektorze służby zdrowia – analiza wpływu czynników psychospołecznych) w: Organizational Psychology in Health Care, European Contributions (red. P.M. Le Blanc, M.W. Peters, A. Bussing, W.B. Schaufeli),  Rainer Hampp Verlag, Munchen und Mering 1999.