dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Katedra Ekonomii i Innowacji

Działalność naukowa

Zainteresowania:

 • Heterodoksyjna myśl ekonomiczna, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii instytucjonalnej i feministycznej,
 • Nierówności społeczne i ekonomiczne,
 • Społeczna i ekonomiczna sytuacja kobiet we współczesnym, zglobalizowanym świecie,
 • Rynek pracy.

Działalność dydaktyczna

Wykłady:

 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Macroeconomics 2
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Nierówności w gospodarce światowej
 • The EU in global economy

Seminaria:

 • Seminarium dyplomowe (licencjackie)
 • Seminarium magisterskie

Projekty badawcze

 • Civilization competences and sustainable development of regions in Poland (COMPETE). Research project launched in 2008 (36 months) led by prof. dr hab. Barbara Liberda (UW). Project grant – Norwegian Financial Mechanizm.
 • „Innovative Gender” as a New Source of Progress. Project grant – Polish-Norwegian Research Programme – Umowa nr Pol-Nor/200588/60/2013. Research project launched in September 2013 (36 months) led by prof. dr hab. Ewę Okoń-Horodyńską.

Publikacje

Monografie

 1. Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2006. ISBN 978-83-7164-482-5.

 2. Praca kobiet w teorii ekonomii – perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Artykuły

 1. The Concept of Care in Institutional and Feminist Economics and Its Impact on Public Policy. Journal of Economic Issues Vol. 49 (2), 2015, pp. 405-413,
 2. Dobrobyt w ujęciu ekonomii feministycznej. Studia ekonomiczne nr 101, red. Naukowy Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012, s. 308-316. ISBN 978-83-7246-784-3
 3. Gender in the Creation of Intellectual Property of the Selected European Union Countries, Economics & Sociology, Vol. 8, No 2, 2015, s. 115-125 (współautorzy: Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, and Tomasz Sierotowicz)
 4. Gender, Innovative Capacity, and the Process of Innovation: A Case of Poland, Economics and Sociology, Vol. 9, No. 1, 2016, pp. 252-263. (współautorzy: Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz)
 5. Gender, unpaid labour and economics, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(326), 2016, s. 121-132.
 6. Impact of Ideology on Institutional Solutions Addressing Women’s Role in the Labor Market in Poland, [w:] Journal of Economic Issues, Vol. XLI, no. 2, czerwiec 2007, s. 451-459. ISSN: 0021-3624.
 7. The influence of European Integration on the Institutional Situation of Women in Labour Market in Poland. [In:] Globalization and Regionalization in Socialist and Post-Socialist Economies, (ed.) John Pickles. Palgrave Macmillan, 2008, pp. 163-176. ISBN 978-522213-8.
 8. Institutional and Feminist Challenges to Neoclassical Economics, Studia Ekonomiczne, 85 (2), 2015, s. 492 – 509.
 9. Kłopoty z marginalna teorią podziału Clarka, Gospodarka Narodowa, Vol. 286, No.6, 2016, pp. 23-42 (współautor Tomasz Tokarski)
 10. Role of Economic Policy in Reinforcing Gender Inequality – A Case Study of Poland in the European Union. [w:] Journal of Economic Issues, Vol. XLIII, no. 2, June 2009, s. 503-511. ISSN: 0021-3624.

Kontakt

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Katedra Ekonomii i Innowacji

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.372

Telefon

+ 4812 664 57 95

Mail
USOSweb