dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Katedra Ekonomii i Innowacji

 

English verson of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

 • teoria ekonomii,
 • heterodoksyjne nurty w ekonomii – ekonomia instytucjonalna i ekonomia heterodoksyjna,
 • pozycja kobiet w gospodarce i społeczeństwie,
 • rynek pracy,
 • nierówności społeczne i gospodarcze,
 • historia myśli ekonomicznej.

Działalność dydaktyczna

 • Microeconomics,
 • Macroeconomics,
 • Historia myśli ekonomicznej.

Projekty badawcze

Zrealizowane projekty badawcze:

 1. Civilization competences and sustainable development of regions in Poland (COMPETE). Projekt rozpoczęty w 2008 (36 miesięcy), kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Liberda (UW). Norwegian Financial Mechanizm. Wykonawca
 2. „Innovative Gender” as a New Source of Progress. Project grant – Polish-Norwegian Research Programme – Umowa nr Pol-Nor/200588/60/2013. Projekt rozpoczęty w 2013 (36 miesięcy),  kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska. Główny wykonawca, lider WP 5. 

Pełnione funkcje

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Wybrane publikacje

 1. Praca kobiet w teorii ekonomii – perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Kraków: WUJ, 2016.
 2. Institutional Approach to Gender Bias in Old Age Security Systems: Comparative Analysis of Swedish and Polish Pension Reforms, Journal of Economic Issues, 54:3, 755-771, (współautor Sławomir Czech)
 3. New approach to create more effective teams in the innovation process in enterprises. Journal of Business Economics and Management, vol. 21, Issue 3, pp. 805-825. (współautorzy Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz)
 4. Does time allocation matter in promotion decisions? – A case study of women managers in Aptiv Krakow Tech Center. Studia Humanistyczne AGH, nr 4,  s. 45-57 (współautorka Magdalena Szyndera-Sołtysik)
 5. Miejsce wymiany niepieniężnej w ekonomii. Studium przypadku nieodpłatnej pracy kobiet, Ethos 121 (1), s. 265-278.
 6. Gender, Innovative Capacity, and the Process of Innovation: A Case of Poland, Economics and Sociology, Vol. 9, No. 1, 2016, pp. 252-263. (współautorzy: Ewa Okoń-Horodyńska, RafałWisła, Tomasz Sierotowicz)
 7. Kłopoty z marginalna teorią podziału Clarka, Gospodarka Narodowa, Vol. 286, No.6, 2016, pp. 23-42 (współautor Tomasz Tokarski)
 8. The Concept of Care in Institutional and Feminist Economics and Its Impact on Public Policy. Journal of Economic Issues, Vol. 49 (2), 2015, pp. 405-413.
 9. Institutional and Feminist Challenges to Neoclassical Economics, Studia Ekonomiczne, 85 (2), 2015, s. 492 – 509.

Kontakt

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ

Katedra Ekonomii i Innowacji

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.372

Telefon

+ 48 12 664 57 95

Mail
USOSweb