prof. dr hab. Marek Bugdol

Kierownik Katedry Zarządzania Jakością

Katedra Zarządzania Jakością

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę:

 • zachowań organizacyjnych,
 • systemów zarządzania jakością,
 • koncepcji zarządzania,
 • wartości organizacyjnych.

Działalność dydaktyczna

 • Systemy zarządzania jakością
 • Zarządzanie środowiskiem i bhp
 • TQM
 • Diagnoza organizacyjna
 • Polityka Społeczna

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Publikacje

Autor wielu publikacji naukowych, w tym książek:

 • Zarządzanie pracownikami-klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych, Difin, Warszawa, 2011,
 • Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków 2010,
 • Zarządzanie jakością  w administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008,
 • Gry i zachowania nieetyczne, Difin, Warszawa 2007,
 • Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, UJ, Kraków, 2006.

Kontakt

prof. dr hab. Marek Bugdol

Katedra Zarządzania Jakością

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.320, 30-348 Kraków

Pokój

2.320

Telefon

+48 12 664 57 78

Mail
USOSweb