Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Sławomir Wyciślak

Adiunkt
Katedra Zarządzania Jakością

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków
slawomir.wycislak@uj.edu.pl, +48 12 664 55 75

Działalność naukowa

 • Metodologia w naukach o zarządzaniu;
 • Elastyczność w działalności przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie w przestrzeni międzynarodowej w warunkach złożoności;
 • Kryzysy gospodarcze – cechy, typy, przebieg, konsekwencje;
 • Modele współpracy nauka-biznes;
 • Implikacje cyfryzacji dla działalności przedsiębuorstw;
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Zarządzanie ryzykiem.

Działalność dydaktyczna

 • Ekonomia menedżerska

Wybrane publikacje

 1. Wyciślak, S. (2014). O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności. Zarządzanie Publiczne, (3 (29)), 163-176.
 2. Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Organizacje i Kierowanie" nr 1, 2009, s. 37-50.
 3. Wycislak, S. (2016). The systems approach perspective on leagility. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 203-212.
 4. Efekt zarażania a działalność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 5. Wyciślak, S. (2015). Podejście systemowe jako źródło efektywności w działaniach organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (386), 357-365
 6. Wyciślak, S. (2016). On theoretical and practical aspects of resistance system of the company. Jagiellonian Journal of Management, 1(3), 229-252.
 7. Efekt zarażania w działaniu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, Nr 260, s. 575-585.
 8. Złożoność, kryzys, przedsiębiorstwo, Przegląd  Organizacji, 2012, nr 12, s. 16-19.
 9. Kryzys 2008 -2011, Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa,  Przegląd  Organizacji, 2012, nr 2, s. 3-6.
 10. Efekt zarażania w mechanizmie rozprzestrzeniania się kryzysu, Ekonomista 2012, nr 2, s. 243-252.
 11. Efekt zarażania – od upadku Lehman Brothers do greckiego kryzysu, Przegląd  Organizacji, 2011, nr 9, s. 21-23.
 12. Wyciślak, S. (2016). On some aspects of contagion effect in organization–models and diagnostic tools. Jagiellonian Journal of Management, 2(Numer 1), 59-71.
 13. Przedsiębiorstwo wobec zjawiska zarażania, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 511-519.
 14. System rezystencji przedsiębiorstwa [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Konferencja Badania operacyjne i systemowe, Bydgoszcz 2010, s. 124-135.
 15. System odporności przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 119-132.
 16. Factors Affecting the Position of Multinational versus Domestic Companies. The International Journal Of Knowledge, Culture & Change Management. Volume 9, Number 12, 2010, pp. 97 -107. 
 17. Innowacje produktowe w strategiach przedsiębiorstw o zasięgu krajowym a zachowania korporacji transnarodowych [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro. Pod red. B. Kryk, K. Piech, Wydaw. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 107-116.