Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria dyplomowe w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akad. 2023/2024

Wymogi odnośnie prac dyplomowych

Prace licencjackie

Prace magisterskie

Studia I stopnia

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oferuje możliwość kształcenia na studiach I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

KIERUNEK, SPECJALNOŚĆ

TRYB STUDIÓW Lista promotorów i zagadnień dyplomowych
 • Ekonomia
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenienia
stacjonarne link
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenienia
niestacjonarne link

Zarządzanie, specjalność:

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie międzynarodowe
stacjonarne link

Zarządzanie, specjalność:

 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie personelem
niestacjonarne link

Studia II stopnia

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oferuje możliwość kształcenia na studiach I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

KIERUNEK

TRYB STUDIÓW Lista promotorów i zagadnień dyplomowych
 • Business and Finance Management
stacjonarne link
 • Ekonomia
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
stacjonarne link
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
niestacjonarne link
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse i controlling
 • Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu                     
stacjonarne link
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse i controlling
 • Marketing i logistyka
 • Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
niestacjonarne link