Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Katedra Systemów Zarządzania

Kierownik

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Pracownicy

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - adiunkt

dr Aneta Lipińska - adiunkt

dr Maciej Teczke - adiunkt

dr Sylwia Bąk - adiunkt

Współpracownicy:

mgr inż. Piotr Gibas
mgr Krzysztof Stanuch
mgr Radosław Zając

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi badania w następujących obszarach:

 • teorii nauk o zarządzaniu,
 • rozwoju standardów systemów zarządzania,
 • wprowadzania, oceny i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem i higieną żywności, bezpieczeństwem informacji, kontynuacją działalności, społeczną odpowiedzialnością),
 • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • zastosowania standardów zarządzania jakością w szkołach wyższych,
 • uwarunkowań zarządzania wiedzą w organizacji,
 • ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem,
 • procesów i systemów informatycznych w zarządzaniu.

Publikacje

Wykaz publikacji znajduje się w profilach pracowników Zakładu.

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu:

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Doradztwo organizacyjne
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Biznesplan