Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

PhD, Assistant professor
Katedra Systemów Zarządzania

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.344, 30-348 Kraków
m.budzanowska-drzewiecka@uj.edu.pl, USOS

Polska wersja strony pracownika

Scientific activity

 • Computer-mediated communication
 • electronic Word of Mouth communication
 • Cultural differences in marketing communication
 • Young consumers behaviours
 • Research methodology

Didactic activity

 • Research methodology
 • Marketing and neuromarketing
 • Marketing communication and Public relations
 • Cultural differences in business
 • Cultural differences and Multiculturalism
 • Diploma and master’s seminars

Functions

 • Member of Polish Scientific Marketing Association since 2014
 • Deputy Editor-in-Chief of the Jagiellonian Journal of Management (2015-2019).
 • Member of Council Board of the Institute of Economics, Finance and Management of Jagiellonian University in Krakow (2012-2016).

Selected publications

Monographs and editing

 1. Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.) (2018). Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Jedynak P, Budzanowska-Drzewiecka M. (red.) (2017). Comprehensive Management Issues. The Organizational Competitiveness: Approaches&Challenges. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski A.S., Motyl-Adamczyk A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Challenges Related to New Segments and Market Trends. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Between Philosophy and Specific Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Jedynak P., Budzanowska-Drzewiecka M. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Situational Management Problems. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P. (red.) (2016). Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Innovations in certain Areas of Organization Management and Marketing. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

English-language articles

 1. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2020). Cross-cultural Differences in Electronic Word-of-Mouth: A Literature Review. n 20th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (pp. 11–22). Bratislava
 2. Budzanowska-Drzewiecka, M., Tutko M. (2019). Parallels in the information search behaviour among young consumers from Poland and Ukraine: A qualitative analysis. In 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (pp. 46-58), Prague.
 3. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2017). Young Polish consumers’ propensity to purchase in foreign online stores as an aspects of the cultural determinants of e-commerce, Marketing i Rynek, 24(9), 27–33.
 4. Budzanowska-Drzewiecka, M., Proszowska A. (2017). Assessment of usefulness of information contained on websites of on-line clothing shops in purchase process of young adults, Handel Wewnętrzny, 63(5 (370)), 82–92.
 5. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Advertising in digital games targeted to children. Marketing i Zarządzanie, 5(46), 109–117.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Children as recipients of marketing communication on the Internet. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 253-273.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M., Proszowska A. (2015). Attractiveness of job fair for students as a platform for searching and exchange of information. Jagiellonian Journal of Management, 1(4), 275-289.
 8. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Individual determinants of propensity to make purchases as part of e-commerce and m-commerce in Polish young consumers. Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 7–21.

Polish-language articles

 1. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Wkład neuromarketingu do wiedzy na temat reklamy: próba systematyzacji wątków badawczych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(5), 19–32.
 2. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Pomiar innowacyjności konsumenta w sferze zakupów on-line na przykładzie polskich młodych dorosłych. Konsumpcja i Rozwój, (1 (22)), 30–41.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Stosunek polskich młodych dorosłych do chatbotów mobilnych w e-commerce: wybrane uwarunkowania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(6, cz. 2), 325–339.
 4. Budzanowska-Drzewiecka M. (2018). Cechy komunikatu w electronic Word of Mouth – przegląd literatury. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(9, cz. 3), 203-220.
 5. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2018). Zastosowanie neuroobrazowania w badaniach konsumentów: możliwości i ograniczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, (525), 197–210.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy poszukiwania informacji rynkowych przez młodych konsumentów (w wieku 16-25 lat) w nieformalnych źródłach w Internecie. Handel Wewnętrzny, 62(3(362)), 63-75.
 7. Budzanowska-Drzewiecka M. (2016). Motywy udostępniania informacji rynkowych przez młodych konsumentów innym użytkownikom Internetu w ramach eWOM. Konsumpcja i Rozwój, (2/15), 34-49.
 8. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Źródła informacji w Internecie wykorzystywane podczas podejmowania decyzji o zakupie produktów przez młodych konsumentów. Marketing i Rynek, (8,CD), 79–88.
 9. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Oddziaływanie rekomendacji blogerów na zamiar dokonania zakupów w Internecie u młodych dorosłych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Marketing przyszłości, 9(2), 109–120.
 10. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Ocena nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez młodych konsumentów. Zarządzanie w Kulturze, 16(3), 2015, 253–273.
 11. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów. Logistyka, (2),1153–1159.
 12. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych. Handel Wewnętrzny, 1(354), 50–59.

Chapters in monographs

 1. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2020). Paradoksy w relacjach konsumentów z technologią: jakościowa analiza obaw polskich konsumentów (s. 101-112). W: B. Mróz (red.) Bezpieczeństwo konsumentów na rynku tradycyjnym i wirtualnym. Warszawa: SHG Oficyna Wydawnicza.
 2. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2017). Mobilna komunikacja marketingowa jako sposób na dotarcie do odbiorców: uwarunkowania i ograniczenia (s. 97–125). W: M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), Zarządzanie i nowe technologie ICT w sferze publicznej. Kraków: Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM.
 3. Budzanowska-Drzewiecka M. (2015). Korzystanie z nieformalnych źródeł informacji w Internecie przy podejmowaniu decyzji nabywczych przez młodych konsumentów (s. 17–26). W: J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.) Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.