Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Sylwia Bąk

Dr Sylwia Bąk

PhD
Department of Management Systems

Google Scholar, ResearchGate, ORCiD, Repozytorium UJ

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.316, 30-348 Kraków
sylwia.bak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 58 37

Polska wersja strony pracownika

Area of scientific and research interests

 • Risk management
 • Enterprise resilience
 • Crisis management
 • Strategic management
 • Management systems

Didactic activity

 • Risk in business activity
 • Risk Management
 • Internal Audit
 • Economic Analysis
 • Logistics
 • Project Management
 • Financial Accounting Basics of Accounting
 • Graduation seminars (bachelor and master)

Publications

Books

1. Bąk S., Jedynak P. (2023), Risk Management Maturity: A Multidimensional Model, London, New York: Routledge.

2. Jedynak P., Bąk S. (2021), Risk Management in Crisis: Winners and Losers during the COVID-19 Pandemic, London, New York: Routledge.

Scientific articles

1. Bąk S. (2023), The embedment of risk management in enterprise management system, International Journal of Contemporary Management, ahead of print.

2. Bąk S., Jedynak P. (2022), The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Risk Landscape in the Era of SMART WORLD, Management Issues, 20 (2), s. 99–120.

3. Jedynak P., Bąk S. (2022), Kluczowe czynniki porażek przedsiębiorstw podczas pandemii COVID-19, Management and Quality, 4 (2), s. 80-91.

4. Jedynak P., Bąk S. (2022), Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami podczas pandemii COVID-19, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 184, s. 65-78.

5. Bąk S. (2021), Cele zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach sektora mediów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie Mediami 9 (2), s. 267-280.

6. Bąk S. (2020), Risk profile of polish enterprises in the media sector listed on the Warsaw Stock Exchange, Zarządzanie Mediami, 8 (4), s. 465-478.

7. Jedynak P., Bąk S. (2020), Understanding Uncertainty and Risk in Management, Journal of Intercultural Management, 12 (1), s. 12-35.

8. Bąk S. (2020), The problem of uncertainty and risk as a subject of research of the Nobel Prize Laureates in Economic Sciences, Journal of Economics and Management, 39 (1), s. 21-40.

9. Jedynak P., Bąk S. (2019), Objectives of risk management in the financial services sector: the perspective of Polish enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, 1 (1), s. 231-240.

10. Bąk S. (2018), Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange: the role of formal and legal determinants, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 9, cz. 3, s. 375-391.

11. Jedynak P., Bąk S. (2018), Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, Problemy Jakości, 50 (10), s. 12-18.

12. Jedynak P, Bąk S. (2018), The global risk landscape - its shape, tendencies, and consequences for management, Journal of Economics & Management, 2 (32), s. 48-59.

13. Bąk S. (2017), Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 10, cz. 1, s. 139-152.

14. Bąk S. (2016), Charakterystyka ryzyka i sposobów zarządzania nim w sektorze energetycznym – wyniki badania sprawozdań zarządów z działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 299, s. 19-32.

Chapters in monographs

1. Jedynak P., Bąk S. (2020), Pandemic risk - essence, prediction and adaptation, [w:] The dilemmas of quality of management in the 21st century in the context of change, risk, uncertainty and COVID-19 pandemic, pod red. E. Skrzypek, Departament of Economics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Lublin, s. 87-101.

2. Jedynak P., Bąk S. (2020), The role of managers in risk management, [w:] Contemporary organisation and management. Challenges and trends. A. Michałkiewicz, W. Mierzejewska (red.), Łódź University Press, Łódź, s. 403-416.

3. Bąk S. (2017), Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, [w:] Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, pod red. M. Romanowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie, Częstochowa, s. 130-144.

4. Jedynak P., Bąk S. (2017), Przegląd standardów zarządzania ryzykiem, [w:] Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, pod red. E. Skrzypek, A. Piasecka, S. Sagan, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin, s. 49-68.

5. Bąk S. (2017), Implementacja systemów zarządzania jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w świetle normalizacji i standaryzacji w gospodarce [w:] Jakość zarządzania - refleksje, wymiary problemy, pod red. M. Bugdol, P. Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 267-275.

Research projects

2018 – 2020, Research project based on own research entitled: "Standards of risk management in enterprises", project leader, source of funding: specific subsidy for research or development work and related tasks for the development of young scientists and doctoral students, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University.

2020 - Beneficiary of the first edition of the competition entitled: "Support for publications in the Priority Research Area of the Society of the Future" under the Strategic Excellence Initiative program at the Jagiellonian University.

2022 - Beneficiary of the competition under the OPEN ACCESS measure undertaken at the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University as part of the strategic program "Excellence Initiative - Research University" at the Jagiellonian University.

Prizes and awards

2022 - distinction for very high results of student surveys in 2020/2021 (IEFIZ UJ)

2022 - Award of the Rector of the Jagiellonian University for scientific achievements in the academic year 2021/2022

Functions performed

Chairwoman of the Examination Team for the recruitment of foreigners for r.a. 2021/2022, WZIKS, Jagiellonian University

Member of the anti-mobbing committee of the Jagiellonian University in 2021/2022 and in 2022/2023

Tutor of the year in the field of Finance and Controlling at IEFIZ UJ in 2022/2023

Participation in scientific conferences

2022 - XI Krajowa i III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość przyszłości - przyszłość jakości", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

2022 - VIII Ogólnopolska Konferencja „Przedsiębiorstwo hybrydowe”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kazimierz Dolny.

2022 - XI Konferencja Naukowa „ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI” - PROBLEMY ZARZĄDZANIA W ŚWIECIE SMART, Politechnika Łódzka, Kistowo, Sulęczyno.

2021 – Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Letnia Zarządzania „Wyzwania zarządzania: Społeczne – Technologiczne – Globalne”, SGH w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2020 - XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – "Jakość nadzieją na lepszy świat - Quality & Hope 2020", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2019 - 4th Annual “Emerging Trends in Marketing and Management” International Conference, The Marketing School, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania.

2018 - XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modele organizacyjne doskonalące zarządzanie jakością w warunkach różnorodności – QUALITY AND VARIETY 2018”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2018 – Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Letnia Zarządzania „Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica Zdrój.

2017 - XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa jakość zarządzania - NEW QUALITY 2017”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.

2017 - Konferencja Naukowa „Innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami” organizowana przez Kwartalnik International Journal of Contemporary Management oraz Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2017 – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii”, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.

2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i Jakość Zarządzania”, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu XX-lecia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 140-lecia Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2016 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość - Nowe Technologie pt.: „Zmiany – innowacje - kreatywność”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kraków.

Other information

PhD in the field of social sciences, in the management and quality studies. Doctoral thesis: "Risk management in Polish enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange", Jagiellonian University 2020 (supervisor: prof. Piotr Jedynak).