Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Systemów Zarządzania

Kierownik

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Pracownicy

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - adiunkt

dr Aneta Lipińska - adiunkt

dr Maciej Teczke - adiunkt

dr Sylwia Bąk - asystent z doktoratem

Współpracownicy:

mgr inż. Piotr Gibas
mgr Krzysztof Stanuch
mgr Radosław Zając

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi badania w następujących obszarach:

 • teorii nauk o zarządzaniu,
 • rozwoju standardów systemów zarządzania,
 • wprowadzania, oceny i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem i higieną żywności, bezpieczeństwem informacji, kontynuacją działalności, społeczną odpowiedzialnością),
 • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • zastosowania standardów zarządzania jakością w szkołach wyższych,
 • uwarunkowań zarządzania wiedzą w organizacji,
 • ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem,
 • procesów i systemów informatycznych w zarządzaniu.

Publikacje

Wykaz publikacji znajduje się w profilach pracowników Zakładu.

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu:

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Doradztwo organizacyjne
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Biznesplan