Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania

 

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę: teorii organizacji i zarządzania, współistnienia konkurencji i współpracy w zarządzaniu organizacjami, zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowych, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem i higieną żywności, społeczną odpowiedzialnością organizacji), projektowania systemów zarządzania.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Doradztwo organizacyjne

Pełnione funkcje

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w kadencji 2016-2020

Dyrektor Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania w kadencji 2012-2016

Kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Audyt

Publikacje

Autor około 90 publikacji naukowych, w tym książek:

 • Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
 • Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 /współautor i redaktor naukowy wydania/
 • Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007;
 • Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004 /współautor i redaktor naukowy wydania/;
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka Kraków, 2001-wyd.I, 2003-wyd.II;
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 /współautor/;
 • Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999;
 • Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 /współautor/

Kontakt

Prof. dr hab. Piotr Jedynak - Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

Kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania.

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.314

Telefon

+48 12 664 55 75

Mail
USOSweb