Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Prof. dr hab. Piotr Jedynak

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
Kierownik Katedry Systemów Zarządzania

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.314, 30-348 Kraków
piotr.jedynak@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 49

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę: teorii organizacji i zarządzania, współistnienia konkurencji i współpracy w zarządzaniu organizacjami, zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowych, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem i higieną żywności, społeczną odpowiedzialnością organizacji), projektowania systemów zarządzania.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Doradztwo organizacyjne

Pełnione funkcje

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej w kadrncji 2020-2024

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w kadencji 2016-2020

Dyrektor Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania w kadencji 2012-2016

Kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Audyt

Publikacje

Autor około 90 publikacji naukowych, w tym książek:

 • Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
 • Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010 /współautor i redaktor naukowy wydania/
 • Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007;
 • Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004 /współautor i redaktor naukowy wydania/;
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka Kraków, 2001-wyd.I, 2003-wyd.II;
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 /współautor/;
 • Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999;
 • Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 /współautor/