Dr Aneta Kuźniarska

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnych problemów zarządzania przedsiębiorstwem, z naciskiem na  zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczególny obszar zainteresowania  w tej dziedzinie stanowią przedsiębiorstwa handlowe. Ponadto szeroko interesuje się tematyką controllingu personalnego.

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy zarządzania/ćw

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/ćw

 • Controlling personalny/konwersatorium

 • Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy"

Pełnione funkcje

Koordynator ds. praktyk studenckich

Publikacje

 1. Kuźniarska A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Kuźniarska A. (2019). Bariery implementacji controllingu w sieciach handlu detalicznego, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, FOE 5(344) 2019, 159-172.
 3. Jedynak M., Kuźniarska A., Mania K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175, 49-68.
 4. Jedynak M., Kuźniarska A.(2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management – Vol. I, No. 1/2019, 220-230.
 5. Kuźniarska A. (2018). Pozacenowe czynniki konkurencyjności sieci handlowych na podstawie oceny ich pracowników, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, 221-236.
 6. Kuźniarska A. (2018). Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego  personelu w organizacji, Humanizacja pracy, 4(294) 2018 LI, 31-45.
 7. Kuźniarska A. (2018). Pillars of creating sustainable personnel in an organization, [w:] P. Klimas, A. Lipińska (red.) Entrepreneurship and Management, vol. XIX (6), 159-172.
 8. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2017). Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG 30, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 328, (Zarządzanie 2017(11)), 147-162.
 9. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2016). Narzędzia controllingu personalnego wsparciem
  w podejmowaniu decyzji dla zarządzających, Marketing i Rynek, nr 7/2016, 456 - 476.
 10. Kuźniarska A., Stuss M.M. (2016). Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 4/2016(23), 333-348.
 11.  

Kontakt

Dr Aneta Kuźniarska

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Pokój
2.322
Telefon
+48 12 664-57-73
Mail
USOSweb