Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Aneta Kuźniarska

Dr Aneta Kuźniarska

Lecturer
Department of Strategic Management

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.322, 30-348 Kraków
aneta.kuzniarska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 73

Polska wersja strony pracownika

Scientific activity

Research, analyses and publications in the area of:

 • HRM
 • Sustainable development
 • Sustainable management (including sustainable HRM)
 • Personnel controlling

Didactic activity

 • Audit and personnel controlling
 • HR in an organization
 • HRM
 • Management basics
 • Personnel controlling
 • Renumeration systems
 • Shaping professional careers

Functions

V-ce Director for Educational Affairs

Publications

 1. Kuźniarska A. (2019). Controlling personalny w sieciach handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Kuźniarska A. (2019). Bariery implementacji controllingu w sieciach handlu detalicznego, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, FOE 5(344) 2019, 159-172.
 3. Jedynak M., Kuźniarska A., Mania K. (2019). Relacje z dostawcami w spółkach z RESPECT Index, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 175, 49-68.
 4. Jedynak M., Kuźniarska A. (2019). The Expectations of Stakeholders in Socially Responsible Enterprises, Journal of Emerging Trends in Marketing and Management – Vol. I, No. 1/2019, 220-230.
 5. Kuźniarska A. (2018). Pozacenowe czynniki konkurencyjności sieci handlowych na podstawie oceny ich pracowników, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIX, z. 9, cz. III, 221-236.
 6. Kuźniarska A. (2018). Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego  personelu w organizacji, Humanizacja pracy, 4(294) 2018 LI, 31-45.
 7. Kuźniarska A. (2018). Pillars of creating sustainable personnel in an organization, [w:] P. Klimas, A. Lipińska (red.) Entrepreneurship and Management, vol. XIX (6), 159-172.
 8. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2017). Wybrane wskaźniki efektywności przedsiębiorstw w obszarze ZZL na przykładzie firm z WIG 30, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 328, (Zarządzanie 2017(11)), 147-162.
 9. Kuźniarska A., Stańczyk I. (2016). Narzędzia controllingu personalnego wsparciem w podejmowaniu decyzji dla zarządzających, Marketing i Rynek, nr 7/2016, 456 - 476.
 10. Kuźniarska A., Stuss M.M. (2016). Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty), Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 4/2016(23), 333-348.