Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania