Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Magdalena Maria Stuss, prof. UJ

Dr hab. Magdalena Maria Stuss, prof. UJ

Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.368, 30-348 Kraków
magdalena.stuss@uj.edu.pl , USOS , +48 12 664 57 92

Angielska wersja strony internetowej pracownika

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe skupiają się na aspektach: zarządzania funduszami w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, Employer Brandingu, organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych, jak również na poszukiwanie relacji pomiędzy zarządzaniem funduszami a finansami – zarządzaniem kapitałem w praktyce przedsiębiorstw oraz koncepcji zarządzania.

Całościowym wymiarze pracy naukowej jest:

 • dorobek publikacyjny 100 prac naukowych, który podnosi się:
  • samodzielne monografie naukowe,  współautorstwa w monografiach naukowych, samodzielne rozdziały w monografiach i współautorstwa rozdziałów w monografiach
  • artykuły w wiodących czasopismach naukowych z listy wysoko punktowanych czasopism MNiSW,
 • udział w projektach badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (min. Projekt  Ramowy Unii Europejskiej, International Visegrad Program, EFS - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
 • projekty badawcze w ramach badań własnych i działalności statutowej Instytutu, w większości przypadków będąc kierownikiem tematu badawczego.
 • raporty badawcze z diagnozy i audytów w wybranych podmiotach sektora publicznego.
 • wstąpienia i uczestnictwo w konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w Polsce i zagranicą.

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

 • stała współpraca z Greenwich University London - Business School, w zakresie projektów naukowych, publikacji i nowych inicjatyw badawczych
 • gościnne wykłady w oraz badania naukowe w  zagranicznych uniwersytetach (visiting profesor) min. w University College London, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen – Nürnberg, Universite Robert Schumana, L’Ecole Superieuere de Comerce de Strsbourg, Ludwig-Maximilians-Universität München, Vysoká škola ekonomická v Praze , Universidad de Sevilla , Universitatea din București Bukareszt, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna opiera się na trzech filarach prac:

 1. zajęcia ze studentami(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty):
  • Zarządzanie zasobami obliczeń – podstawy
  • Budowanie marki pracodawcy
  • Kontrola osobista
  • Zarządzanie kapitałem finansowym
  • Koncepcje zarządzania
 2. opracowanie seminariów oraz promotorstwo na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami, zarządzania w jednostkach administracji publicznej.
 3. współpraca i wspomaganie prac stypendystów oraz stażystów w ramach programów międzynarodowych dla studentów (min. Program im. Lane'a Kirklanda, Polish-American Freedom Foundation, Programy Stypendialne Rządu RP, Visgard Program)

Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału WZiKS, członek Rady Instytutu

Problematyka seminarium

 • Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
  - planowanie w obszarze funkcji personalnej
  - motywacja pracowników
  - dobór i ocena
  - rozwój na miarę XXI wieku
  - nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (outsourcing, assessment center, benchmarking)
 • Kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach
 • Analizy czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne
 • Efektywności kadry menedżerskiej w organizacjach uczących się
 • Innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym
 • Zarządzanie wiedzą – wyzwaniem współczesnych gospodarek
 • Procesy zarządzania w firmach globalnych
 • Procesy zarządzania w sektorze MSP

Publikacje

Wykaz publikacji