Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Aneta Kuźniarska

Dr Aneta Kuźniarska

Adiunkt
Katedra Zarządzania Strategicznego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.322, 30-348 Kraków
aneta.kuzniarska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 73

English version of employee's website

Działalność naukowa

Badania, analizy i publikacje w obszarach tematycznych:
 • ZZL
 • zrównoważony rozwój,
 • zrównoważone zarządzanie (w tym zrównoważone ZZL)
 • controlling personalny

Działalność dydaktyczna

 • Audyt i controlling personalny
 • Controlling personalny
 • HR w organizacji
 • Kształtowanie karier zawodowych
 • Podstawy zarządzania
 • Systemy wynagrodzeń
 • ZZL

Pełnione funkcje

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ ds. Dydaktycznych
 • członek Rady Wydziału WZiKS UJ
 • członek Rady Instytutu w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
 • członek Stałej Dziekańskiej Komisji Dydaktycznej WZiKS
 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Publikacje

Wykaz publikacji