dr Magdalena Jaworek

Działalność naukowa

Psychologia pracy i organizacji, w szczególności zagadnienia związane z przyczynami i konsekwencjami wypalenia zawodowego, stresu, pracoholizmu oraz zaangażowania w pracę.

Działalność dydaktyczna

 • Wstęp do psychologii,
 • Psychologia społeczna,
 • Perswazja i wpływ społeczny,
 • Zachowania organizacyjne,
 • Trening interpersonalny i adaptacyjny,
 • Seminarium licencjackie i magisterskie.

Pełnione funkcje

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia  na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Publikacje

 1. Jaworek, M., Dyląg., A. (2016). Workaholism and work engagement: Differences and mutual relationships,[w:] Jedynak, P., Budzanowska-Drzewiecka, M. (red.), Situational Management Problems, Jagiellonian University Press, 91-101.
 2. Jaworek, M., Dyląg, A. (2016). Work-related factors and age as determinants of the three burnout dimensions among Polish hospital nurses, [w:] Jedynak, P., Budzanowska-Drzewiecka, M., Lipińska, A. (red.), Between philosophy and specific problems, Kraków: Jagiellonian University Press, 149-164.
 3. Jaworek, M., Dyląg, A. (2016). Perception of work environment among women and men – workload and autosomy in relation to job engagement, [w:] Budzanowska-Drzewiecka, M., Jedynak, P., Lipińska, A. (red.), Challenges related to new segments and market trends, Jagiellonian University Press, 155-173.
 4. Jaworek, M., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2015). Gender as a category of analysis in the social sciences, [w:] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.), Statistical profiles of women’s and men’s status in the economy science and society, Jagiellonian University Press, 15-27.
 5. Jaworek, M., Dyląg, A. (2015). Psychological aspects of innovation, [w:] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (red.), Statistical profiles of women’s and men’s status in the economy science and socjety, Jagiellonian University Press, 215-229.
 6. Jaworek, M., Dyląg, A. (2015). Work-related factors and age as determinants of three burnout dimensions among Polish hospital nurses, Jagiellonian Journal of Management 1, 33-49. 
 7. Kożusznik, M., Dyląg, A., Jaworek, M. (2014). The Polish Adaptation of the Dutch Work Addiction Scale, w: Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age (red. T. Marek, W. Karwowski, J. Kantola), Taylor & Francis, London, New York (311-317).
 8. Jaworek, M. (2014). Cooperation and competition as elements of individual and organizational value system among middle top managers – pilot study, [w:] Jedynak P. (red.), Konkurencja i współdziałanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 211-220. 
 9. Dyląg, A., Jaworek, M., Karwowski, W., Kożusznik, M., Marek, T. (2013). Discrepancy between individual and organizational values: Occupational burnout and work engagement among white-collar workers, International Journal of Industrial Ergonomics 43 (3), 225-231.
 10. Jaworek, M., Marek, T., Karwowski, W., Andrzejczak, Ch., Genaidy, A. (2010). Burnout syndrome as a mediator for the effect of work - related factors on musculoskeletal complaints among hospital nurses, International Journal of Industrial Ergonomics 40 (3), 368-375.
 11. Jaworek, M. (2010). Czynniki związane z pracą a zespół zmęczenia skumulowanego w grupie zawodowej pielęgniarek, [w:] T. Wawak (red.), Komunikacja i Jakość w Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, tom I, 143-152.
 12. Jaworek, M., Marek, T., Karwowski, W., Genaidy, A. (2008). Risk and protective work – related factors for musculoskeletal complaints among Polish hospital nurses, Ergonomia – International Journal of Ergonomics and Human Factors 30 (2), 149-156. 

Materiały konferencyjne:

 1. Jaworek, M. Dolegliwości mięśniowo - szkieletowe a wypalenie zawodowe w grupie zawodowej polskich pielęgniarek, II Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Ciało-Zdrowie-Choroba", Nowy Sącz 21-23 maja 2009.
 2. Jaworek, M. „Występowanie dolegliwości mięśniowo – stawowych (syndrom MSD) w grupie zawodowej pielęgniarek", IV Konferencja Szkoleniowo – Naukowa z cyklu: „Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu", materiały konferencyjne, Kraków 19-20 maja 2005.

Inne informacje

 • Uczestnik projektu 'Innovative Gender' as a New Source of Progress finansowanego ze środkow funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju/ nr projektu (w: the EEA Grants and Norway Grants): PL12 – 0021.
 • Od 2012 – członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które jest członkiem European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).
 • 2011 - uczestnik projektu „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie" organizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2003 - stypendystka Fundacji im. Ryoichi Sasakawa (SYLFF), które zaowocowało trzymiesięcznym pobytem na Uniwersytecie w Louisville, KY, USA w departamencie Industrial Engineering.

Kontakt

dr Magdalena Jaworek

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.383

Telefon

+4812 664 57 84

Mail
USOSweb