Dr Maciej J. Grodzicki

Działalność naukowa

 • Międzynarodowa ekonomia polityczna, globalne łańcuchy wartości;
 • Ekonomia rozwoju i makroekonomia;
 • Ekonomia ekologiczna, wspólne zasoby.

Działalność dydaktyczna

 • Podstawy Makroekonomii,
 • Rynki Finansowe,
 • Financial Analysis.

Projekty

 1. "Analiza czynników determinujących instytucje rynku pracy", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, finansowany przez NCN
 2. "W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje", program SocietyNow! Inicjatywa Doskonałości UJ
 3. " Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na pracę", program Doskonały Uniwersytet UJ
 4. "Position in global value chains, technological capabilities and economic performance", kierownik, projekt postdoktorski realizowany na Universität Bremen i University of Sussex, w ramach programu DAAD P.R.I.M.E. 2016. Summary of the project
 5. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", wykonawca, zamówienie publiczne Ministerstwa Rozwoju.
 6. "Dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego", wykonawca, program OPUS Narodowego Centrum Nauki.
 7. "Globalne łańcuchy wartości a zaawansowanie technologiczne sektorów gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej”, kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2016.
 8. "Sektorowe czynniki wzrostu konkurencyjności i postępu technicznego w Polsce", kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2015 r.
 9. "Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej", kierownik, program PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.
 10. "Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe – CITISPYCE", wykonawca, VII Program Ramowy Komisji Europejskiej.

Pełnione funkcje

 • sekretarz seminariów naukowych IEFiZ;
 • przedstawiciel UJ w zespole UNA Europa ds. Sustainability;
 • członek Zarządu Polskiej Sieci Ekonomii; członek prezydium OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ.

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

 1. Główna Nagroda w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
 2. Nagroda Zespołowa Rektora UJ, 2015
 3. II. Nagroda w X edycji „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych”, Rzecznik Ubezpieczonych, 2010/2011
 4. I. Nagroda za najlepszy esej ekonomiczny, „Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza”, 2011
 5. Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, Urząd Miasta Krakowa, 2011

Kontakt

Dr Maciej J. Grodzicki

Katedra Ekonomii Matematycznej

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.363

Mail
USOSweb