Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Maciej J. Grodzicki

Dr Maciej J. Grodzicki

Assistant Professor
Department of Finance and International Economics

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.363, 30-348 Kraków
maciej.grodzicki@uj.edu.pl, USOS

Google Scholar

Research Gate

Facebook

Polska wersja strony pracownika

Scientific activity

 • International political economy, global value chains;
 • Development economics and macroeconomics;
 • Ecological economics, the commons.

Didactic activity

 • Introduction to Macroeconomics,
 • Financial Markets,
 • Financial Analysis.

Research projects

 1. "Analiza czynników determinujących instytucje rynku pracy", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, finansowany przez NCN
 2. "W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów? Diagnoza i rekomendacje", program SocietyNow! Inicjatywa Doskonałości UJ
 3. " Budowa i automatyzacja prognostycznego modelu popytu na pracę", program Doskonały Uniwersytet UJ
 4. "Position in global value chains, technological capabilities and economic performance", kierownik, projekt postdoktorski realizowany na Universität Bremen i University of Sussex, w ramach programu DAAD P.R.I.M.E. 2016. Summary of the project
 5. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", wykonawca, zamówienie publiczne Ministerstwa Rozwoju.
 6. "Dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego", wykonawca, program OPUS Narodowego Centrum Nauki.
 7. "Globalne łańcuchy wartości a zaawansowanie technologiczne sektorów gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej”, kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2016.
 8. "Sektorowe czynniki wzrostu konkurencyjności i postępu technicznego w Polsce", kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2015 r.
 9. "Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej", kierownik, program PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.
 10. "Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe – CITISPYCE", wykonawca, VII Program Ramowy Komisji Europejskiej.

Functions performed by the Employee

Secretary of Institute's academic seminars; UJ representative in UNA Europa SSC-Sustainability; board member in Polish Economic Network; committee member of OZZ Inicjatywa Pracownicza at UJ.

Selected publications