Dr Maciej J. Grodzicki

Asystent z doktoratem

Katedra Ekonomii Matematycznej

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • globalne łańcuchy wartości,
 • międzynarodowa ekonomia polityczna,
 • ekonomia ewolucyjna.

Działalność dydaktyczna

 • Rynki Finansowe
 • Ekonomia Matematyczna
 • Statystyka Opisowa

 

Projekty

 1. "Position in global value chains, technological capabilities and economic performance", kierownik, projekt postdoktorski realizowany na Universität Bremen i University of Sussex, w ramach programu DAAD P.R.I.M.E. 2016. Summary of the project
 2. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", wykonawca, zamówienie publiczne Ministerstwa Rozwoju.
 3. "Dynamiczne modele koniunktury i wzrostu gospodarczego", wykonawca, program OPUS Narodowego Centrum Nauki.
 4. "Globalne łańcuchy wartości a zaawansowanie technologiczne sektorów gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej”, kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2016.
 5. "Sektorowe czynniki wzrostu konkurencyjności i postępu technicznego w Polsce", kierownik, Środki na działalność statutową WZiKS UJ, 2015 r.
 6. "Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej", kierownik, program PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki.
 7. "Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe – CITISPYCE", wykonawca, VII Program Ramowy Komisji Europejskiej.

Publikacje

 1. Grodzicki M.J., Geodecki T., New dimensions of core-periphery relations in an economically integrated Europe. The role of global value chains. "Eastern European Economics", 54(5), 2016, http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2016.1201426
 2. Grodzicki M. J., Construction of the development strategy versus informal constraints, "Jagiellonian Journal of Management", 2(1), 2016
 3. Grodzicki M. J., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju gospodarczego krajów europejskich. W: "Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy", Nowosad A., Wisła R. (red.), Kraków: WUJ, rozdz. 8, 2016
 4. Geodecki T., Grodzicki M. J., Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości?. "Zarządzanie Publiczne", 33(3), 2015
 5. Grodzicki M. J., Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom. "Ekonomia Społeczna", nr 1 (2015)
 6. Grodzicki M. J., Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej,  "Studia Ekonomiczne" UE w Katowicach, 210, 2015
 7. Beck K., Grodzicki M. J., Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny. Warszawa: Scholar, (monografia) 2014
 8. Grodzicki M. J., Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies. W: "International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives", Kiendl-Wendner D., Wach K. (red.). Graz: Fachhochschule Joanneum, s. 13-31, 2014
 9. Grodzicki M. J., Structural Similarities of the Economies of the European Union. "Equilibrium", 9(1), 2014
 10. Grodzicki M. J., Sektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej. "Gospodarka w Praktyce i Teorii", 9(1), 2014
 11. Grodzicki M. J., Productivity Convergence in Manufacturing in the European Union: The Role of Economic Structure. "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe", 5(2), 2013
 12. Grodzicki M. J., Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej. "Zarządzanie Publiczne", 24-25(2-3), 2013
 13. Grodzicki M. J., Emerytury branżowe w Polsce w kontekście teorii grup interesu . "Studia Ekonomiczne" INE PAN, III/2012
 14. Grodzicki M. J., Pension reform and retirement behaviour in Poland – interdisciplinary analysis. W: "Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe", Perek-Białas J., Hoff A. (red.), Jagiellonian University Press, s. 71-98, 2012
 15. Grodzicki M. J., Reformy systemów emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej wobec przemian demograficznych. Między repartycyjną a kapitałową metodą finansowania. W: "Problemy gospodarki światowej", Kuczmarska M., Pietryka I. (red.), PTE, s. 185-198, 2010

Nagrody i wyróżnienia

 1. Główna Nagroda w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
 2. Nagroda Zespołowa Rektora UJ, 2015
 3. II. Nagroda w X edycji „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych”, Rzecznik Ubezpieczonych, 2010/2011
 4. I. Nagroda za najlepszy esej ekonomiczny, „Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza”, 2011
 5. Stypendium naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, Urząd Miasta Krakowa, 2011

Kontakt

Dr Maciej J. Grodzicki

Katedra Ekonomii Matematycznej

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.363

Mail
USOSweb