Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego

Katedra Zarządzania Strategicznego

Działalność naukowa

 • behawioralne uwarunkowania zachowań strategicznych (percepcja, preferencje, zaufanie, krótkowzroczność),
 • koopetycja, współpraca strategiczna, konkurowanie
 • strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
 • metodologia badań

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne II
 • Strategic Management
 • Metodologia badań
 • Research in Economics and Management

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Doskonałości Naukowej
 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • Faculty w European Institute for Advanced Studies in Management
 • Członek editorial board w: Long Range Planning; Journal of Family Business Strategy, Journal of Entrepreneurship Management and Innovation; Central European Management Journal

Realizowane projekty badawcze

OPUS19: Tożsamość cyfrowa - analiza wielopoziomowa wpływu na zaangażowanie interesariuszy organizacji

OPUS14: Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy

OPUS7: Antecedencje diad i sieci w turystyce

Horizon2020 (2014-2016) Startify7 project i.e. “A Team-Building, Thematically-Focused And Lean-Training Summer Academy System For Young Future ICT Entrepreneurs”, under the leadership  of the Sheffield University

7th Framework Programme project partner with the Universita delli Studi in Bologna, Italy (2009-2011). Project title: “Fostering Regional Innovation and Development through Anchors and Networks: A Cross Regional Comparison in an Evolving International Context” - FRIDA

Wybrane publikacje

 1. Czakon, W., Niemand, T., Gast, J., Kraus, S., & Frühstück, L. (2020). Designing coopetition for radical innovation: An experimental study of managers' preferences for developing self-driving electric cars. Technological Forecasting and Social Change, 155, 119992.
 2. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2020). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 23(5), 474-492.
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2020). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning, 53(1), 101875.
 4. Czakon, W., Gnyawali, D., Le Roy, F., & Srivastava, M. K. (2020). Coopetition strategies: Critical issues and research directions, Long Range Planning, 53(1), 101948
 5. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020). Competitor Perceptions in Tourism Coopetition. Journal of Travel Research, 0047287519896011.
 6. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 7. Czakon, W.,  Kawa, A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management, 73, 116-124
 8. Klimas, P., Czakon, W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 9. Czernek, K., Czakon, W., Marszałek, P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 10. W. Czakon, K. Czernek (2016), The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland, Industrial Marketing Management, vol. 57, pp. 64-74
 11. F. Le Roy, W. Czakon (2016), Managing coopetition: the missing link between strategy and performance, Industrial Marketing Management, Vol. 53, pp. 3-6

Kontakt

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok.2.331, 30-348 Kraków

Pokój

2.331

Telefon

+48 12 664 57 80

Mail
USOSweb