Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego

Katedra Zarządzania Strategicznego

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

 • Współpraca strategiczna organizacji,
 • Strategie konkurowania,
 • Koopetycja,
 • Strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
 • Mikrofundamenty decyzji o współpracy,
 • Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne,
 • Alliances, Mergers and Acquisitions,
 • Business process management
 • Metodologia badań naukowych.

Pełnione funkcje

 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • Faculty at the European Institute for Advanced Studies in Management
 • Associate Editor w: Journal of Family Business Strategy, Journal of Management and Business Administration.

Publikacje

 • W. Czakon, & A. Kawa (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management.
 • P. Klimas & W. Czakon (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 • W. Czakon (2018). Problem krótkowzroczności strategicznej. Przegląd Organizacji, (3), 17-22.
 • W. Czakon (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja i Kierowanie, 176(2), 93-104
 • W. Czakon (2017), „Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu” [w] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), SGH Warszawa, s. 143-160
 • P. Klimas, W. Czakon (2017). Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 3-11.
 • W. Czakon, P. Klimas (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców z sektora ICT. Studium porównawcze. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 200-214.
 • W. Czakon, P. Klimas (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki. Handel Wewnętrzny, (3 (368) Tom I), 53-65.
 • W. Czakon (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 • W. Czakon (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(9) Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka), 7-20.
 •  K. Czernek, W. Czakon & P. Marszałek (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 • W. Czakon, K. Czernek (2016), The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland, Industrial Marketing Management, vol. 57, pp. 64-74
 • F. Le Roy, W. Czakon (2016), Managing coopetition: the missing link between strategy and performance, Industrial Marketing Management, Vol. 53, pp. 3-6
 • K. Czernek, W. Czakon (2016), Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region, Tourim Management, Vol. 52, pp. 380-394
 • W. Czakon, K. Mucha-Kuś, M. Sołtysik (2016), Coopetition Strategy – What Is In it for All? A Study of Common Benefits in the Polish Energy Balancing Market, International Studies of Management & Organization, Vol. 46, Nr 2, pp. 80-93

 

Metodologiczne

 • W. Czakon (2015), Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Vol. 64 Nr 7, s. 11-22.
 • W. Czakon (2014), O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, Organizacja i Kierowanie, Nr 1A (159), s. 27-35
 • W. Czakon (2017), Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu”,[w] „Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego”A. Sopińska, P. Wachowiak (red.),Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 143-160
 • W. Czakon (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (161), s. 51-62
 • W. Czakon (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, Przegląd Organizacji, Nr 3, s. 57 – 61

 

Monografie

 • Fernandez A.S., Chiambaretto P., Le Roy F., Czakon W. (Eds). (2018), “Coopetition: from neologism to a new paradigm”, The Routledge Companion to Coopetition Strategies, Routledge, Abingdon.

Link do strony: https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Coopetition-Strategies/Fernandez-Chiambaretto-Le-Roy-Czakon/p/book/9781138736894

 • Mariani, M. M., Buhalis, D., Czakon, W., & Vitouladiti, O. (Eds.). (2016). Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability. Springer.
 • Baggio, R., Czakon, W., & Mariani, M. M. (Eds.). (2016). Managing tourism in a changing world: Issues and cases. Routledge.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (2015), W. Czakon (red.), Wolters Kluwer Polska, Wydanie 3 rozszerzone i zaktualizowane.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Realizowane projekty badawcze

 • Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy - projekt realizowany będzie w latach 2018-2021; uzyskał finansowanie z NCN w konkursie OPUS14. Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można w streszczeniu na stronie,

Kontakt

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok.2.331, 30-348 Kraków

Pokój

2.331

Telefon

+48 12 664 57 80

Mail
USOSweb