Prof. dr hab. Wojciech Czakon

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego

Katedra Zarządzania Strategicznego

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

 • Współpraca strategiczna organizacji,
 • Strategie konkurowania,
 • Koopetycja,
 • Strategie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych,
 • Mikrofundamenty decyzji o współpracy,
 • Metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie strategiczne,
 • Alliances, Mergers and Acquisitions,
 • Business process management
 • Metodologia badań naukowych.

Pełnione funkcje

 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
 • Faculty at the European Institute for Advanced Studies in Management
 • Associate Editor w: Journal of Family Business Strategy, Journal of Management and Business Administration.

Publikacje

 1. Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2020). Competitor perceptions in tourism coopetition, Journal of Travel Research, in press, doi.org/10.1177/0047287519896011
 2. Czakon, W., Srivastava, M.K., Le Roy, F., Gnyawali, D. (2019), Coopetition strategies: Critical Issues and Research Directions, Long Range Planning, in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101948
 3. Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (2019). Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning. in press, doi.org/10.1016/j.lrp.2019.03.001
 4. Czakon, W., Kawa, A., & Scott, S. (2019). Network orientation of logistics service providers: the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-19. doi.org/10.1080/13675567.2019.1705260
 5. Wang, C., Pellegrini, M. M., Czakon, W., Gnan, L., & Flamini, G. (2019). Opportunity Recognition in Family Entrepreneurship: Voluntaristic and Deterministic Orientations of Individual Cognitions. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-22.
 6. Czakon, W. (2019). Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, (4), 3-10.
 7. Czakon W. (2018). Problem krótkowzroczności strategicznej. Przegląd Organizacji, (3), 17-22.
 8. Czakon W., & Kawa A. (2018). Network myopia: An empirical study of network perception. Industrial Marketing Management.
 9. Klimas P., & Czakon W. (2018). Organizational innovativeness and coopetition: a study of video game developers. Review of Managerial Science, 12(2), 469-497.
 10. Czernek K., Czakon W. & Marszałek P. (2017). Trust and formal contracts: complements or substitutes? A study of tourism collaboration in Poland. Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 318-326.
 11. Czakon W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja
  i Kierowanie
  , 2(176), 93-103.
 12. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 13. Czakon W. (2017). Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), SGH Warszawa, 143-160
 14. Czakon W. (2017). Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (19 Strategie przedsiębiorstw w sieci), 71-81.
 15. Klimas P., Czakon W. (2017). Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (2), 3-11
 16. Czakon W. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 5, nr 9, 7-20.
 17. Czakon W., Klimas P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców z sektora ICT. Studium porównawcze. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 200-214.
 18. Czakon W., Klimas, P. (2017). Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki. Handel Wewnętrzny, (3 (368) Tom I), 53-65.
 19. Czakon W. (2016). Network Strategies Logic. Problemy Zarządzania, 14(4 (64),
  t. 2, Teoria sieci społecznych w naukach o zarządzaniu, 17-30.
 20. Czakon W., & Czernek K. (2016). The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland. Industrial Marketing Management, 57, 64-74.
 21. Le Roy F., & Czakon W. (2016). Managing coopetition: the missing link between strategy and performance. Industrial Marketing Management, 53(1), 3-6.
 22. Czernek K. & Czakon W. (2016). Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region. Tourism Management, 52, 380-394.
 23. Czakon W. (2015). Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64(7), 11-22.

Monografie:

 1. Fernandez A-S., Chiambaretto P., Le Roy F., Czakon W. (eds),  (2018). Coopetition: from neologism to a new paradigm, The Routledge Companion to Coopetition Strategies, Routledge, Abingdon. Link do strony: https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Coopetition-Strategies/Fernandez-Chiambaretto-Le-Roy-Czakon/p/book/9781138736894
 2. Mariani M. M., Buhalis D., Czakon W. & Vitouladiti O. (Eds.). (2016). Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability. Springer.
 3. Baggio R., Czakon W. & Mariani M. M. (Eds.). (2016). Managing tourism in
  a changing world: Issues and cases
  . Routledge.
 4. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W. Czakon (red.),(2015), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, Wydanie III.
 5. Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Czakon W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Realizowane projekty badawcze

 • Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy - projekt realizowany będzie w latach 2018-2021; uzyskał finansowanie z NCN w konkursie OPUS14. Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można w streszczeniu na stronie,

Kontakt

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Katedra Zarządzania Strategicznego

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok.2.331, 30-348 Kraków

Pokój

2.331

Telefon

+48 12 664 57 80

Mail
USOSweb