Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Magdalena Maria Stuss

Dr hab. Magdalena Maria Stuss

Adiunkt z dr hab.
Zakład Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.368, 30-348 Kraków
magdalena.stuss@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 92

English version of employee's website

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach, employer brandingu, organizacji pracy na stanowiskach menedżerskich, jak również na poszukiwanie relacji pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a finansami – zarządzanie kapitałem ludzkim w praktyce przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcjach zarzadzania.

Całościowym efektem pracy naukowej jest:

 • dorobek publikacyjny obejmujący 100 prac naukowych, na który składają się:
  • samodzielne monografie naukowe,  współautorstwa w monografiach naukowych, samodzielne rozdziały w monografiach i współautorstwa rozdziałów w monografiach
  • artykuły w wiodących czasopismach naukowych z listy wysoko punktowanych czasopism MNiSW,
 • udział w projektach badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (min. Projekt  Ramowy Unii Europejskiej, International Visegrad Program, EFS - Sektorowy Program Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,
 • projekty badawcze w ramach badań własnych i działalności statutowej Instytutu, w większości przypadków będąc kierownikiem tematu badawczego.
 • raporty badawcze z diagnozy i audytów w wybranych podmiotach sektora publicznego.
 • wstąpienia i uczestnictwo w konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych w Polsce i zagranicą.

Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:

 • stała współpraca z Greenwich University London - Business School, w zakresie projektów naukowych, publikacji i nowych inicjatyw badawczych
 • gościnne wykłady w oraz badania naukowe w  zagranicznych uniwersytetach (visiting profesor) min. w University College London, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen – Nürnberg, Universite Robert Schumana, L’Ecole Superieuere de Comerce de Strsbourg, Ludwig-Maximilians-Universität München, Vysoká škola ekonomická v Praze , Universidad de Sevilla , Universitatea din București Bukareszt, Ekonomická Univerzita v Bratislave

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna opiera się na trzech filarach prac:

 1. prowadzenie zajęć ze studentami(wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty):
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – podstawy
  • Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding)
  • Controlling personalny
  • Zarzadzanie kapitałem ludzkim
  • Koncepcje zarządzania
 2. prowadzenie seminariów oraz promotorstwo na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu koncepcji zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w jednostkach administracji publicznej.
 3. współpraca i wspomaganie prac stypendystów oraz stażystów w ramach programów międzynarodowych dla studentów (min. Program im. Lane'a Kirklanda, Polish-American Freedom Foundation, Programy Stypendialne Rządu RP, Visgard Program)

Pełnione funkcje

Członek Rady Wydziału WZiKS, członek Rady Instytutu

Problematyka seminarium

 • Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
  - planowanie w obszarze funkcji personalnej
  - motywacja pracowników
  - dobór i ocena
  - rozwój na miarę XXI wieku
  - nowoczesne narzędzia zwalniania pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i przejęć
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (outsourcing, assessment center, benchmarking)
 • Kształtowania i oceny efektywności kadry menedżerskiej we współczesnych organizacjach
 • Analizy czynników wpływających na sprawną pracę menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Organizacje uczące się – organizacje wirtualne – organizacje inteligentne
 • Efektywności kadry menedżerskiej w organizacjach uczących się
 • Innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu podmiotowym, procesowym i organizacyjnym
 • Zarządzanie wiedzą – wyzwaniem współczesnych gospodarek
 • Procesy zarządzania w firmach globalnych
 • Procesy zarządzania w sektorze MSP

Publikacje

Wykaz publikacji