dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Profesor nadzwyczajny

Kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Działalność naukowa

Obszary zaintersowań naukowych:

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz efekty behawioralne CSR, przykładowo relacje między CSR a zaufaniem, lojalnością, nastawieniem do firmy zarówno konsumentów jak pracowników, CSR, a intencja zakupu; zagadnienia z obszaru etyki behawioralnej,  etyczne podejmowanie decyzji, sytuacyjne, organizacyjne, indywidualne uwarunkowania nieetyczych zachowań (w perspektywie indywidulnej, zespołowej i organizacyjnej), indywidualne i kulturowe różnice percepcji CSR, neuroekonomia, neuronauka organizacyjna.

Działalność dydaktyczna

 • Zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich oraz w języku angielskim na kursach Business Communication dla studentów programu Erasmus;
 • Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw;
 • Zarządzanie Międzynarodowe;
 • Korporacje Transnarodowe; 
 • Globalizacja Działalności Wytwórczej.

Pełnione funkcje

 • 2016/2017, Visiting Research Fellow, Westminster Business School
 • 2013/2015, kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych IEFiZ UJ
 • 2010/2011, członek Rady Młodych Naukowców, MNiSW
 • 2006/2008, Honorary Research Fellow, University College London
 • 2005/2006, 2013, stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Zrealizowane projekty grantowe (Principal Investigator)

 • 2013 – 2015 CSR Induced Corporate Identity and Stakeholders' Perceptions, finansowany przez NCN, DEC-2012/05/B/HS4/02505
 • 2012 – 2013 Strategies of Stakeholder Relations. Example of Polish Enterprises, finansowany przez MNiSW/NCN, Nr NN115551338

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach:

 1. Alves, A. A., Booth, P., & Fryzel, B., 2016. Business Culture and Corporate Social Responsibility: An Analysis in the Light of Catholic Social Teaching with an Application to Whistle-Blowing. The Heythrop Journal. (in press)
 2. Fryzel, B., & Seppala, N.,2016. The effect of CSR evaluations on affective attachment to CSR in different identity orientation firms. Business Ethics: A European Review, 25(3), 310-326.
 3. Fryzel, B. 2015, CSR motives and identity. A role of attributions in enforcing CSR declarations, Organizacja i Kierowanie, nr 1A (165), s. 21-36.
 4. Fryzel, B. 2015. CSR, organizational identity and behavioral outcomes. A mediating role of perceptions and trust, Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 387, red. M. Rojek - Nowosielska, Wyd UE Wroclaw, str. 41-53
 5. Fryzel, B. (2014), CSR i emocjonalność konsumenta - czy społecznie wrażliwi konsumenci racjonalizują swoje wybory ekonomiczne, (CSR and consumer’s emotionality. Do socially sensitive consumers rationalize their economic choices?) Studia Ekonomiczne, nr. 180. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność- efektywność etyka. Podejście praktyczne, cz. 2., red. Urszula
Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 6. Fryzel B., 2005. Values and Knowledge Creation. A study on diversity management, Journal of Culture, Knowledge and Change in Organisations, www.ijm.cgpublisher.com
 7. Fryzel B., 2005, Governance of Corporate Power Networks, Finance et Bien Commun, no. 4/2005
 8. Fryzel, B., 2003, Ontologia kultury korporacyjnej, Organizacja i Kierowanie, 4/2003

Monografie, rozdziały, redakcje:

 1. Fryzel B., 2015, Moral Values and Markets, The Sage Encyclopedia of Economics and Society, F. F. Wherry and J. G. Golson (eds), Sage Publications, Los Angeles, s. 1122-1125
 2. The True Value of CSR. Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Fryzel B. (ed) Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire, New York, 2015
 3. Seppala N. & Fryzel B., 2015, Dimensions of CSR Identity, A true value behind CSR and it's perceptions Organizational identities and behavior, B. Fryzel (ed), Palgrave Macmillan
 4. Fryzel, B., 2012, Umowa społeczna, Biznes, etyka, odpowiedzialność: encyklopedyczny podręcznik akademicki, red. naukowy W. Gasparski, PWN
 5. Schipper F. & Fryzel B., 2011, Ante Narrational Presuppositions; a Philosophical Reflection on Power and Narrative, Storytelling and the Future of Organizations: Antenarratives Handbook, D. Boje (ed), Routledge
 6. Fryzel B., 2011, Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan
 7. Fryzel B., 2010, Stakeholder Dialogue in Polish Organizations, The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, B. Fryzel and P.H. Dembinski (eds), Palgrave Macmillan
 8. The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, 2010, B. Fryzel and P.H Dembinski (eds), Palgrave Macmillan
 9. Fryzel B., 2009, Globalization, Encyclopedia of Business in Today’s World, Ch. Wankel (ed), Sage Publications, Thousand Oaks CA
 10. Fryzel, B., 2005, Kultura korporacyjna – poglądy, teorie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow
 11. Fryzel, B., 2004, Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa , TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2004

Kontakt

dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ

Zakład Zachowań Organizacyjnych

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.367

Telefon

+4812 664 57 93

Mail
USOSweb