Koordynator

Koordynatorem praktyk studenckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania jest

Dr Aneta Kuźniarska

pok. 2.322
tel. 664-57-73
e-mail: aneta.kuzniarska@uj.edu.pl