mgr Sylwia Bąk

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością
 • Znormalizowane systemy zarządzania
 • Audyt wewnętrzny

Działalność dydaktyczna

 • Analiza ekonomiczna
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy zarządzania
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie projektami

Publikacje

 1. Bąk S. (2016), Charakterystyka ryzyka i sposobów zarządzania nim w sektorze energetycznym – wyniki badania sprawozdań zarządów z działalności polskich przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 299, s. 19-32.
 2. Bąk S. (2017), Implementacja systemów zarządzania jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w świetle normalizacji i standaryzacji w gospodarce [w:] Jakość zarządzania - refleksje, wymiary problemy, pod red. M. Bugdol, P. Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 267-275.
 3. Bąk S. (2017), Bankowość elektroniczna jako nowy wymiar zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze bankowym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 10, cz. 1, s. 139-152.
 4. Jedynak P., Bąk S. (2017), Przegląd standardów zarządzania ryzykiem, [w:] Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, pod red. E. Skrzypek, A. Piasecka, S. Sagan, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Lublin, s. 49-68.
 5. Bąk S. (2017), Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, [w:] Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, pod red. M. Romanowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie, Częstochowa, s. 130-144.
 6. Jedynak P, Bąk S. (2018), The global risk landscape - its shape, tendencies, and consequences for management, Journal of Economics & Management, 2 (32), s. 48-59.
 7. Jedynak P., Bąk S. (2018), Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, Problemy Jakości, 50 (10), s. 12-18.
 8. Bąk S. (2018), Risk management in enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange: the role of formal and legal determinants, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 9, cz. 3, s. 375-391.

Udział w konferencjach naukowych

 1. 2018 - XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modele organizacyjne doskonalące zarządzanie jakością w warunkach różnorodności – QUALITY AND VARIETY 2018”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.
 2. 2018 – Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Letnia Zarządzania „Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Krynica Zdrój.
 3. 2017 - XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa jakość zarządzania - NEW QUALITY 2017”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny.
 4. 2017 - Konferencja Naukowa „Innowacyjne instrumenty zarządzania organizacjami” organizowana przez Kwartalnik International Journal of Contemporary Management oraz Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 5. 2017 – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie - nowe perspektywy z udziałem e-technologii”, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.
 6. 2016 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia i Jakość Zarządzania”, zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu XX-lecia Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 140-lecia Katedry Ekonomii w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 7. 2016 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość - Nowe Technologie pt.: „Zmiany – innowacje - kreatywność”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kraków.

Kontakt

mgr Sylwia Bąk

Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków
Pokój
2.316
Telefon
+48 12 664 58 37
Mail
USOSweb