Koordynator

Koordynatorem praktyk studenckich w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania jest

Mgr Joanna Bohatkiewicz-Czaicka

pok. 2.335
tel. 664 57 22
e-mail: joanna.bohatkiewicz@uj.edu.pl