Zakład Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Kierownik

Pracownicy

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka - adiunkt

dr Aneta Lipińska - adiunkt

dr Maciej Teczke - adiunkt

mgr Sylwia Bąk - asystent

Współpracownicy:

mgr inż. Piotr Gibas
mgr Krzysztof Stanuch
mgr Radosław Zając

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi badania w następujących obszarach:

 • teorii nauk o zarządzaniu,
 • rozwoju standardów systemów zarządzania,
 • wprowadzania, oceny i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem i higieną żywności, bezpieczeństwem informacji, kontynuacją działalności, społeczną odpowiedzialnością),
 • integracji znormalizowanych systemów zarządzania,
 • zastosowania standardów zarządzania jakością w szkołach wyższych,
 • uwarunkowań zarządzania wiedzą w organizacji,
 • ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem,
 • procesów i systemów informatycznych w zarządzaniu.

Publikacje

Wykaz publikacji znajduje się w profilach pracowników Zakladu.

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu:

 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Doradztwo organizacyjne
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Technologie informacyjne
 • Biznesplan

Kontakt

Prof. dr hab. Piotr Jedynak - kierownik Zakładu Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Adres

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Pokój

2.381

Telefon

+48 12 664 55 75

Mail