Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Zofia Łapniewska

Dr hab. Zofia Łapniewska

Adiunkt
Zakład Ekonomii i Innowacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.335, 30-348 Kraków
z.lapniewska@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 22

Google Scholar, ORCID, Academia.edu, ResearchGate

twitter: @ZofiaLapniewska

English version of employee's website

Działalność naukowa

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

Badania, analizy oraz publikacje w zakresie: ekonomii ekologicznej, feministycznej i instytucjonalnej, które skupione są m.in. na takich zagadnieniach, jak oddolna organizacja lokalnych społeczności, dysponowanie wspólnymi dobrami/zasobami, w tym energią, działanie spółdzielni (kooperatyw) oraz opieka/troska.

Dłuższe pobyty w zagranicznych centrach badawczych:

 • 02.2016 – 07.2016 - Podoktorska badaczka w Centrum Badań nad Kobietami w Gospodarce Szkockiej (WiSE) na Glasgow Caledonian University, projekt „Growth, Equality and Employment. Investing in Childcare in Scotland”
 • 01.2015 – 07.2015 - Wizytująca badaczka w Instytucie Gender (GI) na London School of Economics and Political Science, projekt „Energy, Equality and Sustainability. Energy Cooperatives from a Gender Perspective”
 • 11.2014 – 12.2014 - Badaczka w Centrum Technologii i Społeczeństwa (ZTG) na Technische Universität Berlin, projekt „Cooperatives Governing German Energy Infrastructure”
 • 10.2012 – 10.2013 - Podoktorska badaczka w Centrum Transdyscyplinarnych Studiów Gender (ZtG) na Humboldt-Universität zu Berlin, projekt „Reading Elinor Ostrom Through a Gender Perspective. Gender in the Theory of Commons on the Basis of Elinor Ostrom Scientific Research”

Ostatnie granty i dotacje na prowadzenie badań:

 • 06.2023 – 05.2026 – Projekt „Zielona transformacja i polaryzacja gospodarcza w Europie: wielopoziomowa ocena z Niemcami i Polską jako studiami przypadków”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu OPUS 22-LAP, Kierowniczka projektu, grant nr 202l/43/I/HS5/00538
 • 05.2023 – 04.2025 – Projekt ,,Opracowanie podstaw teoretycznych programów gospodarki obiegu zamkniętego: pogłębione jakościowe analizy porównawcze Polski, Włoch i Irlandii”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu POLONEZ-BIS 2, Wykonawczyni, grant nr 2022/45/P/HS5/02839
 • 10. 2022 – 09.2024 – Projekt ,,Political Economy of Ecological Challenges: Towards Sustainable Forest Economy”, dotacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach IDUB, z programu Young Labs POB Antropocene, Wykonawczyni, grant nr 1227.112.4889.2022
 • 02.2022 – 01.2026 – Projekt „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji ‘normalnego’ życia miejskiego”, dotacja Narodowego Centrum Nauki, z programu OPUS 21, Wykonawczyni, grant nr 2021/41/B/HS6/02718
 • 05.2021 – 04.2024 – Projekt „EC²: Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition”, dotacja Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, Członkini Rady Doradczej, grant nr 101022565

Działalność dydaktyczna

 • Konkurencyjność gospodarek – konwersatorium (studia licencjackie)
 • Master Seminar – seminarium (studia magisterskie, w j. angielskim)
 • Polityka gospodarcza – wykład (studia licencjackie)
 • Polityka społeczna – wykład (studia licencjackie)
 • Seminarium dyplomowe – seminarium (studia licencjackie)
 • Value Based Management – konwersatorium (studia magisterskie, w j. angielskim)
 • Zrównoważony rozwój w ekonomii – wykład (studia magisterskie)

Publikacje

Wybrane najnowsze publikacje:

 • Kull Ch.A., Bartmess J., Dressler W., Gingrich S., Grodzicki M., Jasikowska K., Łapniewska Z., Mansourian S., Nguyen Van T.H., Persson J., Pichler M., Rajaonarivelo H.M., Robert A., Tran T.N. i Woods K. 2024. Pitfalls for the sustainability of forest transitions: evidence from Southeast Asia. Environmental Conservation. https://doi.org/10.1017/S0376892924000079
 • Smagacz-Poziemska M., Borowski M., Działek J. i Łapniewska Z. 2024. Post-crises (new) normality. Across social practices and speculative fictions. Futures 155: 103292. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103292
 • Łapniewska, Z. 2024.  Environmental sustainability from the perspective of political economy: Challenges and hope. [w:] A. Kuźniarska, K. Mania i M. Jedynak (red.) Organizing Sustainable Development, s. 63-76. Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781003379409-7
 • Kasznik D. i Łapniewska Z. 2023. The end of plastic? The EU’s directive on single-use plastics and its implementation in Poland. Environmental Science & Policy 145: 151-163. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.005
 • Łapniewska Z. 2022. Solidarity and mutual aid: Women organizing the ‘visible hand’ urban commons. Gender, Work & Organization 29(5): 1405-1427. https://doi.org/10.1111/gwao.12833
 • Łapniewska Z. 2021. Urban Commons: Building a ‘Communal System’ of the Future. Social Policy Issues 55(4): 48–74. https://doi.org/10.31971/pps/146119
 • Łapniewska Z. 2019. Cooperatives governing energy infrastructure: A case study of Berlin’s grid. Journal of Co-operative Organization and Management 7(2): 100094. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2019.100094
 • Łapniewska Z. 2019. Energy, equality and sustainability? European electricity cooperatives from a gender perspective. Energy Research & Social Science 57: 101247. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101247
 • Łapniewska Z. 2019. Institutional analysis model for examining direct democracy phenomena: a case study of participatory budgeting. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2(341): 81-97. https://doi.org/10.18778/0208-6018.341.06
 • Łapniewska Z. 2018. Transconceptualisation of Gender Budgeting Ideas in the Polish Context. [w:] A. O'Hagan i E. Klatzer (red.) Gender Budgeting in Europe, s. 247-269. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64891-0_12
 • Łapniewska Z. 2018. Epistemology of Feminist Economics. [w:] V. Giorgino i Z. Walsh Z. (red.) Co-Designing Economies in Transition, s. 109-133. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66592-4_8
 • Łapniewska Z. 2017. Etyka troski a gospodarka przyszłości. Praktyka Teoretyczna 2(24): 101-122. https://doi.org/10.14746/prt.2017.2.4
 • Łapniewska Z. 2017. (Re)claiming Space by Urban Commons. Review of Radical Political Economics 49(1): 54-66. https://doi.org/10.1177/0486613415616217
 • Łapniewska Z. 2016. Reading Elinor Ostrom through a Gender Perspective. Feminist Economics 22(4): 129-151. https://doi.org/10.1080/13545701.2016.1171376

Pełny wykaz publikacji:

Wykaz publikacji