Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

Kierownik Zakładu Ekonomii i Innowacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.317, 30-348 Kraków
rafal.wisla@uj.edu.pl, USOS, tel.: +48 12 664 58 12, fax: +48 12 664 58 57

→ CV (english version)

→ Google Scholar

→ ORCID

Repozytorium UJ

English version of employee's website

Działalność naukowa

Kierownik, koordynator, współwykonawca w projektach badawczych (2014-2020):

[1] „Symulacje skutków pandemii COVID-19 dla europejskich gospodarek w krótkim, średnim i długim okresie” (MNiSzW, PS IDUJ, 2020, minigrant)

[2] "Intelectual Property and Socio-Economic Development: the Medical Sector" (WIPO, 2017-2018)

[3] "Project IND4.0 – Industry 4.0. The Perspective of Technology Assessment” (Federal Ministry of Education and Research, Germany, 2017-2019)

[4] „Innovative Gender” as a New Source of Progress”, (Norwegian EEA and Polish Government Grant, 2013-2016)

Działalność dydaktyczna

[1] Makroekonomia

[2] Rynek kapitałowy i finansowy

[3] Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje

[1] kierownik programu doktorskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse (2019-2023)

[2] zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania ds. dydaktycznych (2016-2020)

Wybrane publikacje (2014-2020)

[1] Wisła, R. (Ed.), Nowosad, A. (Ed.). (2020). Economic Transformation in Poland and Ukraine. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003041375

[2] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2020). New approach to create more effective teams in the innovation process in enterprises. Journal of Business Economics and Management, 21(3), 805-825. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12221 

[3] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2020). Effective Management of Human Resources in Innovation Process – Gender-Related Issue. OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES, 2(100), 16-35. https://doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.02

[4] Banse, G. (Ed.), Thelen, J. (Ed.), & Lingner, S. (Ed.). (2019). Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität. Dobrowolska, M.,  Jachimowski, M., Janikowski, R., Kiepas, A.,  Kuzior, A., Kuzior, P., Okoń-Horodyńska, E.,  Pituła, B., Sierotowicz, W. Sitek, W., Timofiejczuk, A., & Wisła, R. Multidisciplinary Perspectives on “Industry 4.0” in Central and Eastern Europe – Poland. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag. Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Band 54, ed., 221-269.

[5] Wisła, R. (2018). Patterns of Technological Accumulation in European Union Countries. Managerial Economics, 19(2), 251-269. http://dx.doi.org/10.7494/manage.2018.19.2.251

[6] Wisła, R. (2018). Statystyka patentowa w badaniach ekonomicznych [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Adamczak, A. (Ed.), Wolters Kluwer, 1613-1627.

[7] Wisła, R. (2018). Zasoby technologiczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne, 362(18), 73-86. YADDA: bwmeta1.element.cejsh-ee586f76-5f7d-4171-9664-a65245210745

[8] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2018). Innovation in the pharmaceutical and medical technologies industries of Poland. Economic Research Working Paper, World Intellectual Property Organization, No. 45. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4360&plang=EN

[9] Wisła, R., Filipowicz, K., & Tokarski, T. (2018). Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego krajów UE na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu. Wiadomości Statystyczne, 7,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 37-55. YADDA: bwmeta1.element.desklight-7fe1e1d9-7001-4bfd-b598-178c6ddac0a5

[10] Okoń-Horodyńska, E., Sierotowicz, T., & Wisła, R. (2018). Patent results of men’s and women’s R&D activities in the enterprise sector in the selected CEE countries. 6th REDETE Conference, Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies. Conference Proceedings. Faculty of Economics in Banja Luka, 25-45.

[11] Wisła, R. (2017). Zakres i dynamika licencjonowania nowych rozwiązań technicznych w wybranych krajach europejskich. Studia Prawno-Ekonomiczne, 102, 289-305. YADDA: bwmeta1.element.desklight-f1269610-08e3-497e-a955-54493fe6e993

 [12] Wisła, R. (2017). Ochrona własności przemysłowej materialnych komponentów społeczeństwa informacyjnego – analiza konwergencji do roku 2025 [w:] Trendy i scenariusze rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego, A.M.J. Skulimowski (Ed.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business Kraków, 525-541. http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf

[13] Wisła, R. (2016). The Technological Advantages of the Regions of Central and Eastern Europe. Problemy Zarządzania, 14, 3(62), 187-201. http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.62.11

[14] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2016). Medical Technological Specializations of Central and Eastern European Regions. Economics and Sociology, 9(3), 195-209. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-3/17  

[15] Wisła, R., Tokarski, T. (2016). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa śląskiego. Wiadomości Statystyczne, 8, Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 45-63. YADDA: bwmeta1.element.desklight-cf7559ef-a143-4b68-ba5f-1495fb79a67d

[16] Wisła, R., Sierotowicz, T., Okoń-Horodyńska, E., & Gurba, K. (2016). Wybrane instytucjonalne i społeczne  uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. DOI:10.4467/K9553.28/e/16.16.5345

[17] Nowosad, A. (Ed.), Wisła, R. (Ed.). (2016). Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria EKONPOLIS: Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata.

[18] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2016). Gender, Innovative Capacity, and The Process Of Innovation: Case Of Poland. Economics and Sociology, 9(1), 252-263. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-1/17

[19] Wisła, R. (2015). Gender and Industrial Creativity in Poland, [in:] Contemporary Global Perspectives on Gender Economics, Moore, S. (Ed.). IGI Global. 230-243. DOI: 10.4018/978-1-4666-8611-3

[20] Wisła, R. (2015). Regionalne zróżnicowanie kreatywności przemysłowej w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, Kotowicz-Jawor, J. (Ed.), Krajewski, S. (Ed.), Okoń-Horodyńska, E. (Ed.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 134-150.

[21] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2015). Patent Licensing in Selected European Countries. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 11(3), 67-88. http://dx.doi.org/10.7341/20151134

[22] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2015). Gender in the creation of intellectual property of the selected European Union countries. Economics and Sociology, 8(2), 115-125. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/9

[23] Filipowicz, K., Wisła, R., & Tokarski, T. (2015). Produktywność kapitału a inwestycje zagraniczne w dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego – Analiza konwergencji. Przegląd Statystyczny, 62(1), 5-28. YADDA: bwmeta1.element.ekon-element-000171384149

[24] Wisła, R., Tokarski, T. (2014). Wzrost PKB a zatrudnienie i bezrobocie w krajach UE. Wiadomości Statystyczne, 7,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 77-94. YADDA: bwmeta1.element.ekon-element-000171282351

[25] Wisła, R. (2014). Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3308

Zobacz: Repozytorium UJ