dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ

PhD, Professor of Economics (Jagiellonian University in Kraków)

Department of Economics and Innovation

 

→ Google Scholar

→ ORCID

JU Repository

 

 

 

Scientific activity

Manager, coordinator, co-contractor in research projects (2014-2020):

[1] „Simulates the effects of the COVID-19 pandemic on European economies in the short, medium and long term” (Ministry of Science and Higher Education, Poland, Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University, 2020)

[2] "Intelectual Property and Socio-Economic Development: the Medical Sector" (World Intellectual Property Organization, 2017-2018)

[3] "Project IND4.0 – Industry 4.0. The Perspective of Technology Assessment” (Federal Ministry of Education and Research, Germany, 2017-2019)

[4] „Innovative Gender” as a New Source of Progress”, (Norwegian EEA and Polish Government Grant, 2013-2016)

Didactic activity

[1] Macroeconomics (second-cycle,Master'sdegree)

[2] Capital markets(second-cycle, Master's degree)

Functions

[1] Doctoral Program Coordinator in Economics and Finance, Doctoral School in the Social Sciences,  Jagiellonian University in Kraków (2019-2023)

[2] Deputy Director of Educational Affairs, Institute of Economics, Finance and Management, Jagiellonian University in Kraków (2016-2020)

Selected publications (2014-2020):

[1] Wisła, R. (Ed.), Nowosad, A. (Ed.). (2020). Economic Transformation in Poland and Ukraine. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003041375

[2] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2020). New approach to create more effective teams in the innovation process in enterprises. Journal of Business Economics and Management, 21(3), 805-825. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12221 

[3] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2020). Effective Management of Human Resources in Innovation Process – Gender-Related Issue. OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES, 2(100), 16-35. https://doi.org/10.15290/oes.2020.02.100.02

[4] Banse, G. (Ed.), Thelen, J. (Ed.), & Lingner, S. (Ed.). (2019). Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität. Dobrowolska, M.,  Jachimowski, M., Janikowski, R., Kiepas, A.,  Kuzior, A., Kuzior, P., Okoń-Horodyńska, E.,  Pituła, B., Sierotowicz, W. Sitek, W., Timofiejczuk, A., & Wisła, R. Multidisciplinary Perspectives on “Industry 4.0” in Central and Eastern Europe – Poland. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag. Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften, Band 54, ed., 221-269.

[5] Wisła, R. (2018). Patterns of Technological Accumulation in European Union Countries. Managerial Economics, 19(2), 251-269. http://dx.doi.org/10.7494/manage.2018.19.2.251

[6] Wisła, R. (2018). Statystyka patentowa w badaniach ekonomicznych [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Adamczak, A. (Ed.), Wolters Kluwer, 1613-1627.

[7] Wisła, R. (2018). Zasoby technologiczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Studia Ekonomiczne, 362(18), 73-86. YADDA: bwmeta1.element.cejsh-ee586f76-5f7d-4171-9664-a65245210745

[8] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2018). Innovation in the pharmaceutical and medical technologies industries of Poland. Economic Research Working Paper, World Intellectual Property Organization, No. 45. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4360&plang=EN

[9] Wisła, R., Filipowicz, K., & Tokarski, T. (2018). Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego krajów UE na podstawie grawitacyjnego modelu wzrostu. Wiadomości Statystyczne, 7,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 37-55. YADDA: bwmeta1.element.desklight-7fe1e1d9-7001-4bfd-b598-178c6ddac0a5

[10] Okoń-Horodyńska, E., Sierotowicz, T., & Wisła, R. (2018). Patent results of men’s and women’s R&D activities in the enterprise sector in the selected CEE countries. 6th REDETE Conference, Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies. Conference Proceedings. Faculty of Economics in Banja Luka, 25-45.

[11] Wisła, R. (2017). Zakres i dynamika licencjonowania nowych rozwiązań technicznych w wybranych krajach europejskich. Studia Prawno-Ekonomiczne, 102, 289-305. YADDA: bwmeta1.element.desklight-f1269610-08e3-497e-a955-54493fe6e993

 [12] Wisła, R. (2017). Ochrona własności przemysłowej materialnych komponentów społeczeństwa informacyjnego – analiza konwergencji do roku 2025 [w:] Trendy i scenariusze rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego, A.M.J. Skulimowski (Ed.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business Kraków, 525-541. http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf

[13] Wisła, R. (2016). The Technological Advantages of the Regions of Central and Eastern Europe. Problemy Zarządzania, 14, 3(62), 187-201. http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.62.11

[14] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2016). Medical Technological Specializations of Central and Eastern European Regions. Economics and Sociology, 9(3), 195-209. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-3/17  

[15] Wisła, R., Tokarski, T. (2016). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa śląskiego. Wiadomości Statystyczne, 8, Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 45-63. YADDA: bwmeta1.element.desklight-cf7559ef-a143-4b68-ba5f-1495fb79a67d

[16] Wisła, R., Sierotowicz, T., Okoń-Horodyńska, E., & Gurba, K. (2016). Wybrane instytucjonalne i społeczne  uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. DOI:10.4467/K9553.28/e/16.16.5345

[17] Nowosad, A. (Ed.), Wisła, R. (Ed.). (2016). Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria EKONPOLIS: Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata.

[18] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2016). Gender, Innovative Capacity, and The Process Of Innovation: Case Of Poland. Economics and Sociology, 9(1), 252-263. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-1/17

[19] Wisła, R. (2015). Gender and Industrial Creativity in Poland, [in:] Contemporary Global Perspectives on Gender Economics, Moore, S. (Ed.). IGI Global. 230-243. DOI: 10.4018/978-1-4666-8611-3

[20] Wisła, R. (2015). Regionalne zróżnicowanie kreatywności przemysłowej w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, Kotowicz-Jawor, J. (Ed.), Krajewski, S. (Ed.), Okoń-Horodyńska, E. (Ed.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 134-150.

[21] Wisła, R., Sierotowicz, T. (2015). Patent Licensing in Selected European Countries. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 11(3), 67-88. http://dx.doi.org/10.7341/20151134

[22] Okoń-Horodyńska, E., Zachorowska-Mazurkiewicz, A., Wisła, R., & Sierotowicz, T. (2015). Gender in the creation of intellectual property of the selected European Union countries. Economics and Sociology, 8(2), 115-125. http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/9   

[23] Filipowicz, K., Wisła, R., & Tokarski, T. (2015). Produktywność kapitału a inwestycje zagraniczne w dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego – Analiza konwergencji. Przegląd Statystyczny, 62(1), 5-28. YADDA: bwmeta1.element.ekon-element-000171384149

[24] Wisła, R., Tokarski, T. (2014). Wzrost PKB a zatrudnienie i bezrobocie w krajach UE. Wiadomości Statystyczne, 7,  Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne, 77-94. YADDA: bwmeta1.element.ekon-element-000171282351

[25] Wisła, R. (2014). Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3308

See: JU Repository

 

Kontakt

dr hab. Rafał Wisła, prof.UJ

CV (english version)

Katedra Ekonomii i Innowacji

Adres

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.378, 30-348 Kraków

Pokój

2.317

Telefon

+4812 664 58 12

Fax

+4812 664 58 57

Mail
USOSweb