Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Magdalena Kossowska-Lai

Dr Magdalena Kossowska-Lai

Adiunkt
Zakład Negocjacji

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
magdalena.kossowska@uj.edu.pl, USOS

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • Global Mindset
 • Różnice międzykulturowe
 • Komunikacja i relacje międzykulturowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością
 • Umiędzynarodowienie/ Internacjonalizacja
 • Zarządzanie międzynarodowe

Projekty badawcze:

 • Działalność badawcza w Una Resin w ramach Una Europa
 • Projekt badawczy we współpracy z Collegium Medicum (COVID -19 wśród pielęgniarek)

Działalność dydaktyczna

 • Marketing Międzynarodowy
 • Business Process Management
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (podstawy)
 • HR w organizacjach
 • Intercultural Communication
 • Cross-cultural Communication  
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Metodologia pracy warsztatowej

Pełnione funkcje

Sekretarz/ Koordynator ds. rekrutacji cudzoziemców Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej w latach 2021 i 2022

Wybrane publikacje

 1. Żółtowska, B., Barańska, I., Jachowicz, E., Sydor, W., Maziarz, B., Mydel, K., Różańska, A., Wizner, B., Rosiński, J., Kossowska, M., Głomb, K., & Wójkowska-Mach, J. (2022). The Seroprevalence of SARS-CoV-2 Antibodies among HealthCare Workers in University Hospital in Krakow before the Era of Vaccination. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4044. https://doi.org/10.3390/ijerph19074044
 2. Kossowska,M. & Rosinski,J.(2021). Global mindset: a systematic review of the concept. International Journal of Contemporary Management,57(3) 1-16. https://doi.org/10.2478/ijcm-2021-0008
 3. Kossowska, M., & Laguna, M. (2018). Personality, job resources, and self-efficacy as predictors of volunteer engagement in non-governmental organizations. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes 24(1):69-89. DOI: 10.2478/pepsi-2018-0003
 4. Janowski, K., Kaczmarek, Ł., Kossowska, M., & Niedbał, K. (2009). Worrying and performance on the Stroop task in women. Psychiatria Polska, 1, 41-51.