Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ

Kierownik Zakładu Teorii Zarządzania i Kapitału Ludzkiego

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.374, 30-348 Kraków
izabela.stanczyk@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 91

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach,
 • restrukturyzacji zatrudnienia,
 • zarządzaniem kompetencjami;
 • doradztwo personalne i pośrednictwo pracy w Polsce i UE.

Działalność dydaktyczna

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi II
 • Doradztwo personalne
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Stosunki Pracy w UE
 • Nowe trendy w zarządzaniu
 • Systemy wynagrodzeń
 • Controlling personalny
 • Podstawy ZZL – studia podyplomowe
 • Zarządzanie kompetencjami i ocenia pracownika – studia podyplomowe
 • Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje

 • Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia 2009-2012 - reprezentująca nauczycieli akademickich
 • Członek Rady Instytutu

Realizowane projekty badawcze

Diagnoza i kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z „listy 500"- nr wniosku: 2600/B/H03/2009/36, źródło finansowania MNiSW;

Publikacje

Monografie:

 1. Management Respecting Values. Research Report, red. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 330
 2. Stańczyk Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013, stron 163, ISBN 978-83-7641-856-8, również e-book
 3. M. Bugdol, J. Bugaj, I. Stańczyk Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydawnictwo Continuo, Opole 2012; stron 156,  ISBN 978-83-62182-33-6
 4. T. Oleksyn, I. Stańczyk, J. Bugaj,  Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z „Listy 500" – raport z badań; Oficyna Wydawnicza SGH,  2011, stron 216, ISBN 978-83-7378-676-9

Rozdziały w monografiach i artykuły:

 1. I. Stańczyk Polityka personalna a wartości na przykładzie spółek WIG30, Konferencja Poznań 2015
 2. A. Herman, T. Oleksyn, I. Stańczyk Management by Values. Results of Self-Research, ISBN 978-80-87927-13-7, Published by International Institute of Social and Economic Sciences, Prague 2015, p. 307-317
 3. P. Jedynak, I. Stańczyk Ocena pracowników administracyjnych w szkołach wyższych. Przesłanki i metodyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
 4. T. Oleksyn, J. Bugaj, I. Stańczyk, Professional development In 500 largest polish enterprises. Results of own research w: (red.) T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga, Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective, CRC Press 2014, Taylor & Francis Group
 5. I. Stańczyk Problem zarządzania wiekiem i wiedzą w organizacjach, red. P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014, s. 249-260,  ISBN 978-83-7378-900-5
 6. I. Stańczyk Postrzeganie aspektów rynku pracy przez studentów studiów niestacjonarnych – Humanizacja Pracy 1/2014, s. 173-189, ISSN 143 7446
 7. M. Budzanowska-Drzewiecka, A. Lipińska, I. Stańczyk Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, Zarządzanie i Finanse 2013 nr 1 część 3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ISSN 2084-5189
 8. I. Stańczyk Rola pionu HR w kształtowaniu kreatywnego kapitału ludzkiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyty Naukowe 114/2012 Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego pod red. A. Lipki, S. Waszczaka
 9. I. Stańczyk Aby chciało się chcieć pracować – obszary zwiększania efektywności pracy pracowników, Zeszyty Naukowe WSB Opole 27/2012
 10. I. Stańczyk Rola związków zawodowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, Humanizacja Pracy 1/2012
 11. M. Bugdol, I. Stańczyk, J. Bugaj Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkolnictwie wyższym wg modeli doskonałości, w: Wyzwania Zarządzania Jakością w Szkołach Wyższych pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
 12. J. Bugaj, I. Stańczyk, M. Grześkow Rozmowa oceniająca kluczowym elementem procesu oceny pracy w: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi pod red. B. Urbaniak Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  2011
 13. I. Stańczyk, Role of an HR Advisor in the Process of Employment Restructuring w Methods to Improve the Efficiency of Workers, pod re. E. Jędrych, J. P. Lendzion, Politechnika Łódzka, Łódź 2010
 14. I. Stańczyk, M. Trojak Metodologia parametryzowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie – Zeszyty Naukowe nr 572 Nowoczesne Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
 15. I. Stańczyk Dział Szybkiego Reagowania odpowiedzią na sprawne zarządzanie kompetencjami w: Koncepcja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej pod red. J. P. Lendziona, A. Stankiewicz-Mróz, Politechnika Łódzka 2009
 16. I. Stańczyk, M. Trojak The role of line managers in shaping a company's trainings policy w Roles of line managers in creating company's personnel policy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 17. I. Stańczyk Podział ról organizacyjnych przy realizacji funkcji personalnej w firmie w: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji – Diagnoza i perspektywy pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz-Mróz, Politechnika Łódzka 2008

Inne publikacje:

W ramach projektu innowacyjnego „PI Innowacyjny model kooperacji dla rozwoju aktywności zawodowej pracownic powyżej 50 roku życia" w ramach POKL, Priorytet VIII, Działania 8.2, Podziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji"  - Lublin 2014:

 1. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla działów HR, I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, E. Mądra, FUDA, Lublin 2014
 2. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla przełożonych, I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014
 3. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla pracownic w wieku „-49", I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014
 4. Zarządzanie wiekiem – podręcznik dla pracownic w wieku „50+", I. Stańczyk, M. Łaguna, K. Skoczek, M. Robak, B. Janowska, FUDA, Lublin 2014