Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Alicja Szyszko

dr Alicja Szyszko

Asystent z doktoratem
Katedra Finansów i Ekonomii Międzynarodowej

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.360, 30-348 Kraków
alicja.szyszko@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 66

English version of employee's website

Działalność naukowa

 • stabilność finansowa,
 • regulacje rynku finansowego,
 • ekonomia międzynarodowa,
 • globalizacja

Działalność dydaktyczna

 • Sieć bezpieczeństwa finansowego (konwersatorium)
 • Produkty i usługi bankowe (konwersatorium)
 • Systemy bankowe na świecie (konwersatorium)
 • Bankowość (ćwiczenia)
 • Pośrednictwo finansowe (ćwiczenia)
 • Globalizacja (ćwiczenia)

Publikacje

 1. P. Łasak, A. Szyszko, P. Pagacz, The interconnectedness between traditional banks, shadow banking and non-performing loans in the Chinese economy, Bank & Credit, Vol. 50, 2019, s. 347-374.
 2. A. Szyszko, Rola Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 372, s. 45-58.
 3. A. Szyszko, Nowe regulacja związane z ryzykiem działania dużych instytucji finansowych, B. Liberska (red.) Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 55-81.
 4. A. Szyszko, Globalne regulacja mikroostrożnościowe – Bazylea III, B. Liberska (red.) Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 112-114.
 5. A. Szyszko, Zmiany instytucjonalne w kształcie sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej po doświadczeniach globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009, T. Bednarczyk (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza: współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 11-21.
 6. A. Szyszko, Ocena chińskiego systemu podatkowego w kontekście zasad podatkowych Adama Smitha, J. Szołno-Kogus, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza: współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 111-122.
 7. M. Trojak, A. Szyszko, Zmiany na rynku ratingu finansowego wywołane globalnym kryzysem finansowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Nr 9, 2013, s. 351-163.