Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Mgr Alicja Szyszko

Mgr Alicja Szyszko

Assistant
Department of Finance and International Economics

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, pok. 2.360, 30-348 Kraków
alicja.szyszko@uj.edu.pl, USOS, +48 12 664 57 66

Polska wersja strony pracownika

Scientific activity

 • financial stability,
 • financial market regulation
 • international economics
 • globalization

Didactic activity

 • Financial safety net
 • Banking products and services
 • Banking systems
 • Banking
 • Financial intermediation
 • Globalization

Publications

 1. P. Łasak, A. Szyszko, P. Pagacz, The interconnectedness between traditional banks, shadow banking and non-performing loans in the Chinese economy, Bank & Credit, Vol. 50, 2019, s. 347-374.
 2. A. Szyszko, Rola Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 372, s. 45-58.
 3. A. Szyszko, Nowe regulacja związane z ryzykiem działania dużych instytucji finansowych, B. Liberska (red.) Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 55-81.
 4. A. Szyszko, Globalne regulacja mikroostrożnościowe – Bazylea III, B. Liberska (red.) Nowa globalna architektura finansowa. W stronę bezpieczniejszego sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 112-114.
 5. A. Szyszko, Zmiany instytucjonalne w kształcie sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej po doświadczeniach globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009, T. Bednarczyk (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza: współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 11-21.
 6. A. Szyszko, Ocena chińskiego systemu podatkowego w kontekście zasad podatkowych Adama Smitha, J. Szołno-Kogus, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza: współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 111-122.
 7. M. Trojak, A. Szyszko, Zmiany na rynku ratingu finansowego wywołane globalnym kryzysem finansowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Nr 9, 2013, s. 351-163.