Public Relations

Charakterystyka studiów

Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu:

przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających”, czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów,
 zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 237 godzin . Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (14 zjazdów) soboty-niedziele w godzinach od 9.00 do 20.00

Program

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w terminie: od 01.06.2020 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Limit: min. 15 osób maks. 60 osób, planowane jest utworzenie drugiej grupy.
  • Rekrutacja będzie się odbywać do: 31.10.2020 r.
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), kwestionariusz (druk do pobrania ze strony UJ).

Koszt uczestnictwa

Cena: 4.600 zł (płatne w dwóch ratach)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.368
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 55 90
Tel.: 519 347 405
Fax: (12) 664 58 59

E-mail: Stanisława Jung-Konstanty
sjungkonstanty@gmail.com