Public Relations

Charakterystyka studiów

Public relations to dziedzina stosunkowo młoda. Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w tym zakresie, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe.

Zasadniczy cel kursu:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających", czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów.

Zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 230 godzin. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ministerialnego. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (14 zjazdów) w soboty i niedziele od 10.00 - 19.00

Program

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w terminie: od 01.06.2019 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Limit: min. 25 osób maks. 60 osób, planowane jest utworzenie drugiej grupy.
  • Rekrutacja będzie się odbywać do: 31.10.2019 r.
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), 1 fotografia, kwestionariusz (druk do pobrania ze strony UJ).

Koszt uczestnictwa

Cena: 4.600 zł (płatne w dwóch ratach)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.368
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 55 90
Tel.: 519 347 405
Fax: (12) 664 58 59

E-mail: Stanisława Jung-Konstanty
sjungkonstanty@gmail.com