Public Relations

Charakterystyka studiów

Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu:

► przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających”, czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów, 
► zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Plan zajęć obejmuje 237 godzin (w tym 22 godziny seminarium). Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR..

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty-niedziele w godzinach od 9.00 do 20.00 (nie więcej niż 14 zjazdów).

Wykaz przedmiotów

Budowanie strategii PR

Content Marketnig

Elementy prawa prasowego

Employer branding

Estetyka słowa pisanego

Investor relations

Lobbing

Media relations

Negocjacje

Organizacja konferencji prasowej

Personal PR

Perswazja, socjotechnika

PR a kampanie promocyjne. Udział w targach

PR na co dzień

PR organizacji niedochodowych i kampanii społecznych

PR organizacji publicznych

PR w Internecie

PR w organizacjach komercyjnych

PR w sytuacji kryzysowej

Prezentacja i wystąpienia publiczne

Public affairs

Radiowe PR

Retoryka- wprowadzenie

Rynek mediów w Polsce

Rzecznik prasowy

Seminarium dyplomowe

Sponsoring

Storytelling

Wewnętrzne PR

Wizerunek marki i organizacji

Wprowadzenie do PR

Wstęp do teorii komunikacji

Warunki przyjęcia na studia

  • Zgłoszenie w terminie: od 01.06.2021 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń
  • Limit: min. 15 osób maks. 60 osób, planowane jest utworzenie drugiej grupy.
  • Rekrutacja będzie się odbywać do: 31.10.2021 r.
  • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), kwestionariusz (druk do pobrania ze strony UJ).

Koszt uczestnictwa

Cena: 4.600 zł (płatne w dwóch ratach)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.368
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 55 90
Tel.: 519 347 405

E-mail:                   s.jung-konstanty@uj.edu.pl