Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Public Relations

Charakterystyka studiów

Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu:

 • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających”, czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów,
 • zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Plan zajęć obejmuje 237 godzin (w tym 22 godziny seminarium). Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR..

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty-niedziele w godzinach od 9.00 do 20.00 (nie więcej niż 14 zjazdów).

Wykaz przedmiotów

 • Budowanie strategii PR
 • Content Marketnig
 • Elementy prawa prasowego
 • Employer branding
 • Estetyka słowa pisanego
 • Investor relations
 • Lobbing
 • Media relations
 • Negocjacje
 • Organizacja konferencji prasowej
 • Personal PR
 • Perswazja, socjotechnika
 • PR a kampanie promocyjne. Udział w targach
 • PR na co dzień
 • PR organizacji niedochodowych i kampanii społecznych
 • PR organizacji publicznych
 • PR w Internecie
 • PR w organizacjach komercyjnych
 • PR w sytuacji kryzysowej
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne
 • Public affairs
 • Radiowe PR
 • Retoryka- wprowadzenie
 • Rynek mediów w Polsce
 • Rzecznik prasowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Sponsoring
 • Storytelling
 • Wewnętrzne PR
 • Wizerunek marki i organizacji
 • Wprowadzenie do PR
 • Wstęp do teorii komunikacji

Warunki przyjęcia na studia

 • Rekrutacja: zapisy na studia obywają się za pośrednictwem portalu IRK UJ.

 • Zgłoszenie w terminie: od 01.06.2023 r. do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

 • Limit: min. 17 osób maks. 60 osób, planowane jest utworzenie drugiej grupy.

 • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), Ankieta Osobowa pobrana z portalu IRK.

Koszt uczestnictwa

Cena: 4.950 zł (płatne w dwóch ratach)

Kontakt

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.368
30-348 Kraków

Tel.: (12) 664 55 90
Tel.: 519 347 405

E-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl