Formularze - Zarządzanie

Podania do Dyrekcji Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Podania do Prodziekana WZiKS ds. dydaktyki

Podania do Dziekana WZiKS

Szczegółowe warunki i zasady indywidualnego planu studiów; przeniesienie z innej uczelni lub zmiana kierunku lub specjalności; zmiana formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną

Deklaracja wyboru specjalności i drugiego języka obcego

Application forms [in English]